یکصد و ۶۵ مبارز به صفوف نیروهای سوریه دمکراتیک ملحق شدند

روز گذشته ١۶۵ نو مبارز در منطقه دیرالزور پس از پایان دوره ایدئولوژیک و نظامی به صفوف مبارزان سوریه دمکراتیک ملحق شدند

دیروز ١۶۵ نو مبارز در منطقه دیرالزور پس از پایان دوره ایدئولوژیک و نظامی بە صفوف مبارزان سوریه دمکراتیک ملحق شدند.

 

پیش از این یک دورە آموزشی تحت عنوان "دوره شهید روبار سَفقان" که ١٧ روز به طول انجامید برای این ١۶۵ نو مبارز برگزار شده بود.

 

این دورە روز گذشته با برگزاری مراسمی به پایان رسید.

 

عضو شورای رهبری سازمان های منطقه سلوک، حَمدان اَل عبید، رئیس مشترک خودمدیریتی دمکراتیک و شماری از فرماندهان نیروهای سوریه دمکراتیک و یگان های مدافع خلق در این مراسم حضور داشتند.

 

این مراسم با ادای سوگند نظامی نو مبارزان بە پایان رسید.