۵۵٠ غیرنظامی در مرکز شهر رقا نجات یافتند

مبارزان نیروهای سوریه دمکراتیک ۵۵٠ شهروند غیرنظامی را در مرکز شهر رقا نجات دادند

مبارزان نیروهای سوریه دمکراتیک ۵۵٠ شهروند غیرنظامی را در مرکز شهر رقا نجات دادند

 

درگیری سنگینی مابین نیروهای ق.س.د و تبهکاران داعش در محله‌های بدوه، الحریه (آزادی)، اندلس، سخانی، مطار، مطحنه و کوردان در جریان است.

 

نیروهای ویژه ق.س.د بامداد امروز موفق شدند ۵۵٠ شهروند غیرنظامی رقا را نجات دهند.