جری آدامز به کمپین آزادی اوجالان ملحق شد

کمپین آزادی رهبر خلق کُرد با استقبال وسیعی از سوی نیروهای اجتماعی خارج از کردستان مواجه شده است

کمپین آزادی رهبر خلق کُرد با استقبال وسیعی از سوی نیروهای اجتماعی خارج از کردستان مواجه شده است

 

رییس شین‌فن، جری آدامز در ویدیویی حمایت خود از آزادی رهبر خلق کُرد را اعلام کرده است و می‌گوید:"ایشان [عبدالله‌ اوجالان] رهبر یک خلق هستند که باید اجازه داده شود همچون اراده خلق امور مربوط را به انجام برسانند.

 

پیام ویدیویی جری آدامز: