رقا؛ گام به گام در شُرف آزادی کامل

مبارزان سوریه دمکراتیک ق.س.د با پیشگامی نیروهای یگانهای مدافع زنان "ی.پ.ژ" در حال پیشروی هستند و رقا لحظه به لحظه به آزادی نزدیک می‌شود.

مبارزان سوریه دمکراتیک ق.س.د با پیشگامی نیروهای یگانهای مدافع زنان "ی.پ.ژ" در حال پیشروی هستند و رقا لحظه به لحظه به آزادی نزدیک می‌شود.

 

مبارزین ق.س.د  و " ی.پ.ژ"  و "ی.پ.گ" به آزادی رقا بسیار نزدیک شده‌اند.

تبهکاران داعش در محلی بسیار کوچک در محاصره مبارزین ق.س.د قرار گرفته‌اند. آنها در تلاشند تا راهی برای رهایی خود بیابند اما موفق نخواهند شد.

 

آزادی رقا بسیار نزدیک است

 

مرکز اطلاع رسانی ی.پ.ژ با پخش تصاویری آخرین وضعیت شهر رقا و موقعیت درگیریها در این شهر را به اطلاع عموم رساند.

 

یکی از اعضای اطلاع رسانی ی.پ.ژ با نام تیکوشین آخین به داخل شهر رقا رفته و تصاویری از داخل شهر و همچنین مبارزین را پخش نمود.

 

ما لحظه به لحظه خواست شهیدانمان را که آزادی رقا بود را محقق خواهیم کرد.

 

یکی از مبارزین عملیات آزادسازی رقا با نام زیلان گفت: عملیات آزادسازی رقا در ابتدا با نام انتقام زنان ایزدی آغاز شد. این عملیات برای انتقام تمامی زنانی که مورد ظلم وستم داعش قرار گرفتند آغاز شد. هم اکنون رقا به آزادی نزدیک می‌شود. خواست همه شهدا آزادی رقا بود و باور داشتند که روزی آزادی رقا را با چشمان خود خواهند دید. مبارزه ما برای تحقق بخشیدن آرمانهای رفقای شهید است. آزادی رقا نزدیک است و بزودی نوید آزادی را به خلق خواهیم داد.

 

به عهد خود پایبند بودیم و آنرا محقق کردیم

 

یکی دیگر از مبارزان ی.پ.ژ با نام روکن گفت: عملیات آزادسازی رقا از همان ابتدا به منظور آزادسازی زنان شنگال صورت گرفت و همچنین برای آزادی همه زنان خاورمیانه و همچنین غیرنظامیان در بند داعش صورت گرفت. هم اکنون ما به آزادی کامل رقا بسیار نزدیک شده‌ایم و اینگونه به عهد و پیمان با شهدایمان وفا نمودیم.