یکی از اعضای هیئت آشتی ٢٠٠٩ به دلیل سکته قلبی روانه بیمارستان شد

​​​​​​​حسین ایپک عضو هیئت آشتی کردها که سال ٢٠٠٩ برای نشان دادن حسن نیت و برقراری آشتی با پیشنهاد عبدالله اوجالان رهبر خلق کرد به ترکیه رفته بود به سکته قلبی دچار شد

این عضو هیئت آشتی کردها فورا به یکی از بیمارستان‌های شهر آدنه منتقل شده و مورد عمل جراحی قرار گرفته است.

 

حسین ایپک پس از عمل به بخش اورژانس بیمارستان منتقل شد و تحت مراقبت پزشکی قرار دارد.