جنگ و زندگی دیرالزور

مبارزان ی.پ.ژ که در عملیات طوفان جزیره حضور دارند جنگ و زندگی را با هم در آمیخته‌اند

مبارزان ی.پ.ژ که در عملیات طوفان جزیره حضور دارند جنگ و زندگی را با هم در آمیخته‌اند.

 

مبارزان یگانهای مدافع زن ی.پ.ژ که در صف مقدم عملیات طوفان جزیره با نام "نابودی جنگ ترور" جای گرفته‌اند همراه و همزمان با جنگ زندگی را معنا می‌بخشند.

 

این مبارزین که در شهرک باخوزه حضور دارند می‌گویند هدف آنها یک زندگی برابر و آزاد است.

 

مبارز ی.پ.ژ ولاتجان عفرین می‌گوید: ما در گردان اسلحه‌های سنگین در مرحله‌ی پایانی عملیات طوفان جزیره جای گرفته و با اسلحه‌های خود ضربات مهلکی به دشمن وارد کرده‌ایم"، عفرین در ادامه گفت: " نقش مبارزین زن در جنگ با تبهکاران داعش بسیار مهم و با‌معنا می‌باشد."

ولاتجان عفرین گفت هدف آنها از برداشتن اسلحه تنها شلیک گلوله نیست، هدف آنها نابود کردن صدها سال قتل عام و کشتار است.