در عملیات "تندباد جزیر" دست کم ٣۴ تبهکار کشته شدند

پیشروی مبارزان ق.س.د در دوجبهه مختلف دیرالزور، در ۶٨ مین روز خود ادامه دارد. مبارزان در درگیری های دیروز دست کم ٣۴ تبهکار را به هلاکت رساندند.

پیشروی مبارزان ق.س.د در دوجبهه مختلف دیرازور، در ۶٨ مین روز خود ادامه دارد. مبارزان در درگیری های دیروز دست کم ٣۴ تبهکار را به هلاکت رساندند.

 

نیروهای سوریه دمکراتیک در جبهه ثور بیش از ۴ کیلومتر پیشروی کردند. در پیشروی های جبهه ثور مابین مبارزان ق.س.د و تبهکاران داعش درگیری شدیدی روی داد. در این درگیری ها دست کم ١٠ تبهکار به هلاکت رسیده، شماری زخمی شدند و یک موتورسیکلت بمبگزاری شده همراه با مقادیر مهمات نظامی تبهکاران به دست ق.س.د افتاد.

 

همچنین مبارزان در جبهه دیگر از سمت شمال روستای دیبان دیرالزور ۵ کیلومتر پیشروی کردند. درگیری های شدید در اطراف شهرک مَیدان مابین ق.س.د و تبهکاران روی داد.

 

مبارزان در این درگیری ها دست کم ٢۴ تبهکار را به هلاکت رسانده، یک دستگاه خودروی زرهی انتحاری را از راه دور نیز منهدم کردند.

 

در تمام این درگیری ها ۵ مبارز ق.س.د به شهادت رسیدند.