"تا وقتی که خاکورک وجود دارد رسیدن به قندیل فقط یک رویاست"

گریلاهای حاضر در محدود کوهستانی خاکورک در کردستان که مشغول نبرد با ارتش ترکیه هستند در مصاحبه ای می گویند تا زمانی که خاکورک وجود دارد، رسیدن به قندیل برای دشمن فقط یک رویا خواهد بود.

گریلاهای حاضر در محدود کوهستانی خاکورک در کردستان که مشغول نبرد با ارتش ترکیه هستند در مصاحبه ای می گویند تا زمانی که خاکورک وجود دارد، رسیدن به قندیل برای دشمن فقط یک رویا خواهد بود.

 

خبرنگار خبرگزاری فرات که به منطقه کوهستانی خاکورک در جنوب کردستان رفته است می گوید گریلاهای مستقر در این منطقه از آغاز فصل بهار تاکنون به عملیات انقلابی علیه نیروهای اشغالگر ترکیه ادامه داده اند.

 

او در همین رابطه گفتگویی با دو گریلای نیروی مدافع خلق و یژاستار انجام داده است.

مزگین کردستان که به گستردگی جنگ در مناطق مختلف اشاره می کند، می گوید که منطقه خاکورک میراث انقلابیون بزرگی مانند بریتان است که در بحبوحه جنگ‌های شدید دهه نود میلادی حماسه‌آفرینی کردند.

 

او یادآوری می کند که هیچگاه دشمنان جنبش آزادیخواه خلق کرد موفق به کنترل خاکورک نشده اند چون مقاومت انقلابی ادامه دارد.

 

مزگین در پاسخ به ادعای مقامات ترکیه در مورد پاکسازی مواضع پ ک ک می گوید دشمن باید بگوید اگر گریلاها از بین رفته اند چرا هنوز این تعداد از نظامیان اشغالگر در جنگ کشته می شوند. او تأکید می کند حکومت ترکیه بخاطر شکست در جنگ علیرغم برخورداری از تجهیزات پیشرفته دچار سردرگمی شده است.

 

هرکول شیار، همرزم او در صفوف نیروی مدافع خلق هم به طولانی شدن عملیات برون مرزی ترکیه برای اشغال ارتفاعات جنوب کردستان اشاره می کند و دروغ‌پردازی‌های رسانەهای ترکیه در اینباره را ناشی از شکست دشمن می داند.

 

او می گوید: "دشمن چنان القا می کند که گویا منطقه خاکورک را اشغال کرده و نوبت به قندیل رسیده است. آنها بلندی‌های للیکان در منطقه سیدکان را به عنوان تصاویر قندیل نشان می دهند و از ارتش خود قهرمان می سازند، در حالی که حتی رویت قندیل از این محل امکان پذیر نیست."

 

هرکول شیار می گوید گرچه ترکیه دارای دومین ارتش بزرگ ناتو و فناوری جنگی است اما نیروهای بیگانه در سرزمینی که گریلاهای آزادیخواه آن دارای سازمان‌یافتگی و ایدئولوژی و حس فداکاری هستند هیچ شانسی برای پیروزی ندارند.

 

او در مورد وضعیت روحی نیروهای اشغالگر می گوید نظامیان ترکیه که تحت پوشش بمباران هوایی آمده اند، روحیه جنگیدن ندارند و حتی از حرکت در سنگرهای خود اضطراب دارند. آنها هرگز در خاکورک به راحتی نفس نخواهند کشید.