300 سازمان علیه اشغالگری اعتراض کردند

بیش از 300 نهاد و افراد جامعه مدنی از 29 کشور جهان مهر خود را بر متنی گذاشته اند که برای مقابله با حملات دولت اشغالگر ترکیه به سازمان ملل ارسال می شود.

بیش از 300 نهاد و افراد جامعه مدنی از 29 کشور جهان مهر خود را بر متنی گذاشته اند که برای مقابله با حملات دولت اشغالگر ترکیه به سازمان ملل ارسال می شود.

مرکز دیپلماسی اجتماعی شمال و شرق سوریه با همکاری 17 نهاد مدنی، جمع آوری امضا برای ایستادگی در برابر حملات دولت اشغالگر ترکیه را از دوم دسامبر آغاز کرد.

این بیانیه توسط مروه الیاس، نعمان عثمان و مزین محمد با حضور نمایندگان سازمان ها و نهادهای مدنی درگیر در مقابل کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل در قامیشلو قرائت شد.

بیانیه به شرح زیر است:

با وجود اینکه ترکیه عملیات نظامی علیه غیرنظامیان شمال و شرق سوریه را آغاز کرده است، اما نهادهای بین المللی مربوطه سکوت کرده اند. دولت ترکیه از 20 نوامبر مرتکب جنایات جنگی شده است و بیش از 19 غیرنظامی از جمله زنان، کودکان، کارکنان بهداشت و خبرنگاران کشته شده اند و همچنین هواپیماهای جنگی بیش از 45 سایت زیرساختی مهم به ویژه نیروگاه های برق وپمپ بنزین، میادین نفت و گاز را هدف قرار داده است. همچنین باغات و مزارع گندم هدف قرار گرفتند. آنها همچنین بیمارستان ها، مدارس و مساجد را ویران کردند. تهدیدات دولت ترکیه مبنی بر حمله زمینی به این منطقه همچنان ادامه دارد.

به منظور توقف این درگیری ادامه دار، ما 18 سازمان مدنی شمال و شرق سوریه، گام جمع آوری امضا را از 2 نوامبر آغاز کردیم تا از سازمان های بین المللی و در درجه اول سازمان ملل متحد بخواهیم سکوت خود را بشکنند.

در این گام بیش از 300 سازمان و نهاد جامعه مدنی و شخصیتهای برجسته از سیاستمداران، نویسندگان، روشنفکران، روشنفکران، هنرمندان، رهبران مذهبی و ورزشکاران از 29 کشور مختلف جهان طوماری امضا کردند و از دبیرکل سازمان ملل خواستند تا اقداماتی در برابر حملات ناعادلانه دولت ترکیه علیه مردم شمال و شرق سوریه اتخاذ کنند.

ترکیه آگاهانه قوانین بین المللی بشردوستانه را نقض می کند. از آنجایی که کشتار غیرنظامیان و حمله به زیرساخت های شهر جنایت محسوب می شود، سکوت کنونی نیز به معنای همکاری اوست. تاکنون سازمان ملل سکوت کرده است و این به عنوان مجوزی برای ترکیه برای حمله به غیرنظامیان در شمال و شرق سوریه تلقی می شود.

بر این اساس، ما از سازمان ملل میخواهیم که حملات دولت ترکیه به شمال و شرق سوریه را متوقف کند و از جان غیرنظامیان محافظت کند، به وظایف بشردوستانه و حقوق بشر خود عمل کند.

مرکز دیپلماسی اجتماعی، اتحادیه ادیان و مذاهب بین النهرین، TEV-DEM، سازمان های جامعه مدنی در رقه، سازمان های جامعه مدنی در طبقه، کنگره ستاره، گردهمایی زنان زنوبیا، سازمان مبارزه با خشونت سارا، اتحادیه مطبوعات آزاد، اتحادیه روشنفکران روژاوا کردستان، دانشگاه روژاوا، جنبش فرهنگ و هنر، کمیته شهرداری و محیط زیست در منطقه جزیره، انجمن جامعه عفرین، شورای سبز ادلب، فدراسیون مجروحان جنگ در شمال و شرق سوریه، سازمان کارگران سبز، هلال احمر کورد.

انتظار می رود فهرست امضاها برای آنتونیو گوترش دبیر کل سازمان ملل ارسال شود.