۵۵ روز از تحصن خانواده و بستگان شهدای خلیفان گذشت

​​​​​​​۵۵ روز از تحصن بستگان و خانواده شهدا در دروازه مرزی سیمالکا در روژاوای کوردستان گذشت. تا کنون پ.د.ک آماده نیست پیکر شهدا را به آنها تحویل دهد.

مدت ۵۵ روز است که خانواده‌ی ۲ گریلای شهید که در شب ۲۸ آگوست در کمین نیروهای پ.د.ک در منطقه خلیفان شهید شدند، خواستار تحویل گرفتن پیکر آنها هستند اما تاکنون پ.د.ک هیچ پاسخی به آنها نداده است.

این دو شهید روژاوای کوردستان با نام‌های شهید تولهلدان رامان و سردم جودی که سه گریلای دیگر نیز به همراه آنها شهید شدند، تا کنون مشخص نشده است پیکر آنها در کجاست.

اقشار مختلف مردم روژاوای کوردستان روزانه به دیدار تحصن‌کنندگان و خانواده شهدا رفته و از آنها پشتیبانی می‌کنند و در کنار آنها مانده و اقدامات پ.د.ک را محکوم می‌کنند. آنها خواستار تحویل پیکر شهدا هستند.

امروز در ۵۵مین روز  این تحصن اعضای اتحادیه کارگران شمال و شرق سوریه به دیدار تحصن‌کنندگان رفته و اعلام کردند، هرچند اقشار گوناگون شمال و شرق سوریه روزانه از تحصن‌کنندگان پشتیبانی می‌کنند و خواستار تحویل پیکر این شهدا هستند، اما پ.د.ک هیچ پاسخی به آنها نمی‌دهد.

شِرو شَرو ریاست مشترک این اتحادیه اعلام کرد، باید پ.د.ک دست از توطئه و همکاری با فاشیسم ترکیه بردارد. خواست مردم شمال و شرق سوریه این است که این نیروها علیه فاشیسم و ترکیه بایستند.

وی همچنین از حکومت اقلیم کوردستان و مسئولین باشور کوردستان درخواست نمود تا دست از اینگونه سیاست‌ها برداشته و دست در دست برادران خود نهاده و در توطئه های فاشیسم ترکیه شرکت نکنند.

خانواده‌ی این دو شهید روژاوای کوردستان از پنجم اکتبر در دروازه مرزی میان روژاوای کوردستان و باشور کوردستان تحصن کرده و خواستار تحویل پیکرهای این دو شهید هستند.