ادامه تغییرات دموگرافیک در عفرین

بر اساس گزارش منتشر شده از سوی سازمان حقوق بشر سوریه، مجلس عفرین که بر اساس دستورات دولت ترک عمل می‌کند، همچنان سیاست‌های تغییر دموگرافیکی را ادامه می‌دهد. مجلس منطقه عفرین چند روز قبل، در ۳۰ اگوست، روستایی جدید را با نام کویت الرحمه ایجاد کرده است.

طبق اطلاعات متتشر شده  محل روستای تازه احداث شده، بر روی یکی از روستاهای ایزدیان قرار گرفته است که چند سال قبل در نتیجه حملات هواپیماهای ارتش ترک ویران شده بود. این روستا از سوی یک انجمن کویتی-فلسطینی با نام شام الخریه احداث شده است. علیرغم ظاهر خیرخواهانه این انجمن نیکوکاری، این سازمان با سازمان‌های ترکی در منطقه همکاری دارد و عنوان داشته است که سازمان‌های ترک هم در احداث این روستا همکاری داشته‌اند.

قابل ذکر است که روستای خالدیه که ساکنان آن کورد ایزدی بودند، در سال ۲۰۱۸ به طور کامل توسط هوایپماهای ارتش ترک تخریب شد. این روستای جدید که بر روی روستای قدیمی خالدیه احداث شده است، یکی از موارد کم پیدای موج گسترده‌ای از تغییر دموگرافیکی است که در منطقه عفرین و مناطق دیگر از سوی دولت ترک در حال پیگیری است.