ادامەی انزوا در رقه محکوم شد

شهروندان رقه تظاهراتی برگزار کردند، تاکید کردند رهبر خلق کورد عبدالله اوجلان رهبر تمامی خلق‌هاست، اندیشه‌ی وی راه خلق‌ها را پس از چندین سال از ستم و تاریکی، روشن کرده است، درخواست کردند خلق‌ها برای از بین بردن انزوا متحد شوند.

کشورهای توطئه‌گر خواستند از طریق تحمیل انزوا بر رهبر خلق کورد عبدالله اوجلان، اندیشه‌ی وی را محاصره کنند و اجازه ندهند در خاورمیانه منتشر شود، خواستند با ربودن و انزوا، تفکرات وی را محدود کنند، بیش از دو سال است خبری از رهبر خلق کورد عبدالله اوجلان در زندان امرالی به دست نمی‌آید، در مقابل واکنش‌ها برای آزادی رهبر خلق کورد عبدالله اوجلان افزایش می‌یابد.

در این تظاهرات، خبرگزاری فرات، نظر چند شهروند را پرسید، شهروندان بر از بین بردن انزوا تاکید داشتند و زیرا راه را بسوی آزادی و دمکراسی روشن کرده است.

احمد حسن گفت: “تظاهرات کردیم برای ازبین بردن انزوای رهبر اوجلان، لازم است جهان بداند تمامی خلق‌ها و جوامع با تفکر و ‌پروژه‌ی رهبر اوجلان همراه هستند”.

احمد حسن درخواست کرد: “از تمامی خلق‌های جهان می‌خواهیم برای ازبین بردن انزوا رهبر آپو متحد شوند، سکوت دولت‌ها را محکوم می‌کنیم، سکوتشان مدرکی برای اثبات مشارکت در توطئه علیه رهبر است”.

نسرین احمد اهل شهر رقه، گفت: “اندیشه و فلسفه‌ی رهبر، زنان را از ستم و بردگی رها کرد، از این روبار مقاومتی در زندان امرالی حمایت می‌کنیم، می‌گوییم تمامی توطئه‌ها علیه رهبر، نابود باد”.

نسرین احمد در پایان گفت: “لازم است تمامی دولت‌ها و سازمان‌های بین‌المللی تلاش کنند برای بدست آوردن اطلاعات درباره‌ی وضعیت سلامتی رهبر اوجلان، ما به مقاومت و مبارزه خود تا آزادی رهبر عبدالله اوجلان، ادامه می‌دهیم”.