عایشه حسو: توافق دولت سوریه با ترکیه به ورشکستگی آن می‌انجامد

عایشه حسو عضو دفتر روابط عمومی حزب اتحاد دمکراتیک شعبه حلب یادآور شد که هدف رژیم اشغالگر ترک از توافق با دولت سوریه رسمیت بخشیدن به اشغالگری و تحقق پروژه میثاق ملی است. حسو تنها راه حل بحران سوریه را پروژه اداره خودمدیریتی عنوان کرد.

دولت متجاوز ترکیه با هدف نابودی پروژه اداره خودگردان و تداوم حاکمیت دولت-ملت ترک بر خلق‌های منطقه در تلاش است تا با حکومت دمشق به توافق دست یابد. خبرگزاری هاوار در این رابطه با عایشه حسو عضو دفتر روابط عمومی حزب اتحاد دمکراتیک شعبه حلب گفتگو کرده است.

ترکیه برای جنگ با کوردها آماده است با هر کسی به توافق برسد

عایشه حسو یادآور شد که پس از نشست سه جانبه روسیه-ترکیه-ایران دولت روسیه خواستار نزدیکی دولت ترک و حکومت دمشق شده و افزود:"دولت اشغالگر ترک برای جنگ با کوردها و نابودی پروژه دمکراتیک اداره خودگردان حاضر است با تمامی دولت‌ها به توافق دست یابد، این مورد تازه‌ای نیست."

خانم حسو یادآور شد که دولت اشغالگر ترک و حکومت دمشق مسائل لاینحل بسیاری دارند و افزود:"از آغاز بحران سوریه در ٢٠١١، دولت ترکیهبه عنوان حامی اپوزیسیون سوریه اقدام به اشغال بخشی از خاک سوریه کرده است. هرگونه توافق آنکارا- دمشق در رده نخست به زیان حکومت سوریه خواهد بود."

هدف اساسی ترکیه عملی نمودن پروژه میثاق ملی است

عایشه حسو با اشاره به مداخله رژیم ترکیه در امور کشورهای مختلف کشورهای خاورمیانه آنرا در راستای پروژه میثاق ملی آنکارا عنوان کرد و افزود:"دولت اشغالگر ترک برای تحقق پروژه میثاق ملی به هر کاری دست می‌زند، به همین دلیل حکومت دمشق باید خوب بداند که هرگونه توافقی با آنکارا به ورشکستگی دولت سوریه خواهد انجامید."

راه‌حل پروژه اداره خودمدیریتی است

عایشه حسو در رابطه با نقش دولت ترک در بحران سوریه گفت:"رژیم ترک با ادعای اینکه پروژه اداره خودگردان به تجزیه سوریه  می‌انجامد از آغاز بحران سوریه در امور این کشور مداخله کرده و با کمک اپوزیسیون بخشی از خاک سوریه را اشغال کرد. یعنی به شیوه‌ای مستقیم خاک سوریه را اشغال کرد. اما واقعیت این است که اداره خودمدیریتی مناطق تحت اشغال تبهکاران داعش را پاکسازی کرد و از خاک سوریه دفاع کرد."

عضو دفتر روابط عمومی پ.ی.د با اشاره به تغییر دمگرافی مناطق اشغالی از سوی دولت رژیم متجاوز ترک گفت که ترکیه مانند لیوا اسکندرون (هاتای) می‌خواهد بخش‌های دیگری از خاک سوریه را به نقشه خود ضمیمه کند، بنابراین حکومت دمشق باید آگاه باشد که ترکیه از مناطق اشغالی خارج نمی‌شود و درحال اجرای پروژه نوعثمانی است.

عایشه حسو در خاتمه سخنان خود یادآور شد که محال است خلق سوریه به قبل از سال ٢٠١١ بازگردد و خاطرنشان کرد که تنها راه حل بحران سوریه پروژه اداره خودگردان است.