بدران چیا کورد: امکان ندارد سیاست‌های اشغالگران به دست‌یابی به راه حل منتهی شود

بدران چیا کورد در خصوص نتایج نشست آستانه اظهار داشت، امکان ندارد که سیاست‌های اشغالگران به دست‌یابی به راه حل منتهی شود. چیا کورد دیدارهایی را که برای به رسمیت شناختن موقعیت سیاسی روژآوا را مثبت ارزیابی کرد.

شانزدهمین مرحله نشست‌های آستانه بین روسیه، ایران و ترکیه که در روزهای ۷ و ۸ ژوئیه در نور سلطان، پایتخت قزاقستان برگزار شده بود،  مانند نشست‌های برگزار شده دیگر برای حل بحران سوریه بر اساس منافع و خواسته‌های دولت‌های هژمون خاتمه یافت. دشمنی و متهم نمودن خودمدیریتی شمال-شرق سوریه در این نشست‌ها نیز همچنان ادامه یافت.

در رابطه با نشست آستانه، بدران چیا کورد معاون ریاست مشترک مجلس خودمدیریتی شمال-شرق سوریه خاطرنشان ساخت که ما نتایج این نشست را نپذیرفته و آن را قبول نمی‌کنیم.

گروههای شرکت کننده در نشست استانه حداکثر منافع خود را از این نشست کسب کرده‌اند. چیا کورد در خصوص نشست آستانه اظهار داشت که هر چند این نشست‌ها در ظاهر برای استقرار ثبات و دست‌یابی به راه حل برگزار می‌شوند، اما متاسفانه تا کنون این کنفرانس هیچ نقش مثبتی را ایفا نکرده است. در واقع هدف نخست کنفرانس آستانه، تداوم و حفظ منافع روسیه، ترکیه و ایران در سوریه بوده است. وی در ادامه افزود: نشست آستانه همیشه بدون مشارکت سوری‌ها برگزار شده است. تنها برخی از طرف‌های وابسته به گروه‌های تبهکار و مسلح که از آنها به عنوان اپوزیسیون سوری یاد می‌شود، در این کنفرانس شرکت می‌کنند. و این نحوه نیز از آجنداهای دولت ترک است. به همین علت است که هیچگاه نشست‌های آستانه نتیجه‌ای به دنبال نداشته است و در راستای منافع خلق سوریه نبوده است. این گروه‌ها بوده‌اند که از نشست‌های استانه بهره‌برداری کرده‌اند. خلق سوریه در این باره ضررمند اصلی بوده است. همه می‌دانند که در نتیجه نشست‌های آستانه بود که عفرین اشغال شد و بیش از ۳۰۰ هزار عفرینی آواره شدند. نشست‌های آستانه باعث شدند که خلق سوریه آواره شوند، بی‌ثباتی عمیق‌تر شود و اشغالگری بیش از پیش گسترش پیدا کند. این نشستها باعث شدند که برخی از مناطق روژآوا مورد هدف قرار بگیرند و دولت ترک حملات خود را به این مناطق گسترش دهد.

امکان ندارد که سیاست‌های اشغالگران به دست‌یابی به راه حل منتهی شود

در هر یک از نشست‌های آستانه از حل بحران سوریه سخن گفته شده است اما رویکردهای نظامی به راه حل منجر نمی‌شوند. چیا کورد در این باره اعلام نمود که دولت ترک بیشترین موانع را در خصوص دست‌یابی به راه حل بحران سوریه ایجاد کرده است و در ادامه افزود: دولت ترک اکنون بخش مهمی از سوریه را به اشغال در آورده است و شمار زیادی از خلق‌های سوریه را ناگزیر به مهاجرت و آوارگی کرده است. در مناطق اشغال شده‌ای مانند عفرین، مرتکب جنایات جنگی شده و سیستم اشغالگرانه خود را در حوزه‌های اداری، فرهنگی و... مستقر کرده است. با این اقدامات چگونه می‌توان به حل بحران سوریه امیدوار بود؟ این اقدامات نشان می‌دهند که امکان ندارد که سیاستهای اشغالگران به دست‌یابی به راه حل منتهی شود. در قطعنامه نشست آستانه منافع دولت ترک در سوریه  مطرح شده است، همچنین به حملات دولت ترک به خودمدیریتی شمال-شرق سوریه اشاره شده است و بار دیگر از آن به عنوان تلاش برای تجزیه سخن گفته شده است؛ خودمدیریتی را به تلاش برای تجزیه متهم کرده‌اند.

به اشغالگران ترک حق دخالت داده‌اند

چیا کورد خاطرنشان ساخت که این دولت ترک است که اکنون در حال تجزیه و اشغال سوریه برآمده و در ادامه افزود: نتایج نشست آستانه این است که پیمانهای دیگر مانند پیمان ادلب امضا شوند و به این معناست که اشغالگری همچنان ادامه داشته باشد. می‌توانم بگویم که این اقدامات در راستای تجزبه سوریه از سوی دولت ترک است. در مناطق اشغال شده، دولت ترک سیستم الحاق خاک سوریه را به خاک ترکیه به پیش برده و این اقدام مانع بزرکی در ممانعت از دست‌یابی به راه حل است.

بدران چیا کورد در بخش دیگری از سخنان ضمن اشاره به دو رویی و سیاستهای مزورانه روسیه نیز اشاره کرده و گفت که ما به عنوان خودمدیریتی همیشه آمادگی خود را برای گفتگوها نشان داده‌ایم. ما مواضع روسیه را مثبت ارزیابی کردیم اما اکنون ما در نشست استانه می‌بینیم که بار دیگر روسیه خودمدیریتی را به تجزیه‌طلبی متهم می‌کند. خودمدیریتی ما را غیر مشروع نشان داده و اظهار می‌دارند که باید تمام مناطق را به حاکمیت دمشق مسترد کنند. این روند غیر قابل قبول بوده و در راستای منافع خلق‌های سوریه نیست.

چیا کورد در بخش دیگری از سخنان خود به حساسیت مرحله کنونی اشاره کرده و اعلام کرد که لازم است همه در این باره حساسیت داشته باشند. دولت ترک آماده است که به محض اینکه چراغ سبزی از سوی آمریکا و روسیه ببیند، دست به حمله بزند. این خطر همیشه وجود داشته است. لازم است که روسیه و کشورهای عضو ناتو اجازه ندهند که این سیاستهای دولت ترک به مرحله اجرا درآید.