داعش تهدید جدی به شمار می‌رود و جامعه بین‌المللی در این باره مسئولیت‌های خود را نمی‌پذیرد

طلال محمد اعلام کرد که جامعه بین‌المللی مسئولیت‌های خود را در مقابل شهروندان خود که به عضویت داعش درآمده‌اند، نپذیرفته و در این باره هشدار داد که جامعه جهانی با نسل جدیدی مواجه خواهد شد که براساس افکار بسیار تندروانه دست به قتلعام می‌زند.

جامعه بین‌المللی مسئولیتهای اخلاقی و قانونی خود را در مقابل شهروندان خود که به عضویت داعش درآمده‌اند، نمی‌پذیرد. این مسئله نیز تهدید بزرگی برای آینده نزدیک به شمار می‌رود، خصوصا که تبهکارات داعش به تشدید فهالیتهای خود در عراق و سوریه دست زده‌اند و تهدیدهای دولت ترک در خصوص اشغال مناطق شمال-شرق سوریه نیز همچنان ادامه دارد.

در فرایند آزادسازی مناطق شمال-شرق سوریه، نیروهای نظامی روژآوا صدها نفر از تبهکاران را به اسارت درآوردند. با آزادی مناطق روژآوا و شمال-شرق سوریه از تبهکاران داعشی، هزاران نفر از این تبهکاران همراه با خانواده‌هایشان خود را به نیروهای سوریه دمکراتیک تسلیم کردند. بعد از نیروهای سوریه دمکراتیک خواستار برگزاری دادگاهی بین‌المللی شد تا این تبهکاران و خانواده‌های آنان را محاکمه کند. اما نشست بین‌المللی دولت‌هایی که شهروندان آنان در صفوف داعش بودند؛ و از جمله کشورهای ائتلاف بین‌الملی، در این باره وظایف اخلاقی و قانونی خود را انجام ندادند.

جامعه بین‌المللی از مسئولیتهای خود فرار می‌کند

کمیته دادگاهی تبهکاران داعش که با ابتکار عمل مجلس اجتماعی در منطاق شمال-شرق سوریه ایجاد شده است، اظهار داشته است که باید دادگاهی اعضای داعش در شمال-شرق سوریه به شیوه‌ای عادلانه، بر اساس قوانین بین‌المللی و معیارهای حقوقی برگزار شود. دولت‌هایی که شهروندان و اتباع آنها در صفوف داعش حضور داشته‌اند و در زندان‌های خودمدیریتی حضور دارند، علیرغم دیدار و دیالوگ با بسیاری از افراد ذیربط، همچنان شاهد برداشتن هیچگونه گامی جدی نبوده‌اند.

در زندان‌های خودمدیریتی شمال-شرق سوریه، بیش از ۶ هزار تبهکار حضور دارند، هزار نفر از این تبهکاران افرادی هستند که از ۵۰ کشور مختلف به داعش پیوسته‌اند، همچنین در کمپ هول بیش از ۶۰ هزار نفر از خانواده‌های داعشیان حضور دارند که شمار فراوانی از این عده، کودکان، طرفداران، اعضای خانواده و کنیزکان داعشی‌ها هستند.

طلال محمد ریاست مشترک حزب آشتی و دمکرات کوردستان P.A.D.K خاطرنشان ساخت که دولت‌هایی که شهروندان انها در میان صفوف داعش بوده تند، هم اکنون در زندانها و کمپ‌های خودمدیریتی شمال-شرق سوریه حضور دارند. این دولت‌ها در مقابل شهروندان خود مسئول بوده و باید دولتها از خودمدیریتی شمال-شرق سوریه و دادگاه‌های آن حمایت کنند تا دادگاهی بین‌المللی بتواند برگزار شده و تبهکاران خارجی داعش محاکمه شوند.

طلال محمد همچنین خاطرنشان ساخت که خودمدیریتی شمال-شرق سوریه، تبهکارانی را که جزو اتباع سوریه هستند، براساس قوانین خودمدیریتی و قوانین سوری محاکمه می‌کند. اما مجازات تبهکاران خارجی نیازمند تشکیل دادگاهی بین‌المللی است. در ادامه طلال با اشاره به سلب تابعیت این افراد از سوی برخی از کشورها گفت: برخی از کشورها از شهروندان خود که در صفوف داعش بوده‌اند سلب تابعیت کرده‌اند، برخی دیگر نیز ادعا کرده‌اند که هچ فانونی که به دادگاهی شهروندان آنها در خارج از مرزهای خود داشته باشد، وجود ندارد. چند کشور دیگر نیز منتظر حل بی‌ثباتیهای سوریه و آینده خودمدیریتی هستند، اما در واقع این کشورها از مسئولیت خود در مقابل شهروندانشان که به صفوف داعش پیوسته‌اند فرار می‌کنند. محمد طلال در ادامه سخنان خود خاطرنشان ساخت که برخی از دولتهای دیگر نمی‌خواهند که در رابطه با پرونده تبهکاران داعش با خودمدیریتی هیچگونه مذاکره‌ای داشته باشند تا به موجودیت سیاسی و حقوقی خودمدیریتی اعتراف نشود. وی ضمن اشاره به تهدیدهای تبهکاران داعش و خانواده‌های آنان اظهار داشت که این افراد و خانواده‌هایشان مانند بمب‌هایی در آستانه افنجار هستند که نمی‌توان پیش بینی کرد در چه زمانی و کجا منفجر می‌شوند.

تلاشهای ترکیه برای فراری دادن داعشی‌ها و سازماندهی مجدد آنان

محمد طلال در بخش دیگری از سخنان خود اظهار داشت که زندان‌های منطقه خودمدیریتی نه گنجایش و نه آمادگی زندانی کردن این تبهکاران را بر اساس معیارهای جهانی دارند و در این باره اظهار داشت: احتمال دارد که اعضای داعش از زندان‌ها فرار کنند، همچنین در این منطقه نیز هسته‌های مخفی داعش حضور دارند و همیشه تهدید به حمله می‌کنند این تبهکاران را فراری داده و مجددا سازماندهی کنند. دولت اشغالگر ترک و تبهکاران داعشی نیز از ۹ اکتبر ۲۰۱۹ به این زندان حمله کرده و یکی از زندان‌های عین عیسی  را که تبهکاران داعش در آن حضور داشتند هدف قرار دادند و صدها خانواده و کودک داعشی را از آنجا فراری دادند.

محمد طلال ریاست مشترک حزب دمکرات کوردستان در خاتمه سخنان خود با اشاره به تهدید خانواده‌های داعشی و فرزندان آنان در کمپ‌های خودمدیریتی در آینده‌ای نزدیک اظهار داشت که نسلی در حال تربیت و رشد است که به تمامی بر اساس فرهنگ فتل‌عام، بریدن سر و انتقام‌گیری پرورش یافته است. این نسل نیازمند بازپروری بوده و لازم است که کشورها و سازمان‌های مترقی در این مسئله همکار باشند، همچنین باید دولت‌هایی که شهروندان آنها در صفوف داعش بوده‌اند، از تلاش‌های خودمدیریتی برای برگزاری دادگاهی بین‌المللی حمایت کنند تا اعضای داعش را محاکمه کرده و بن بست موجود در این پرونده حل شود.