دربیسی خود را برای نبرد با اشغالگری آماده می‌کند

یکی از مناطقی که رژیم سفاک ترک آنرا به اشغالگری تهدید کرده، دربیسی است. برخودان خورشید از فرماندهانی که در حال آماده‌سازی دربیسی برای نبرد با رژیم ترک و مزدوران اجیری اردوغان است می‌گوید:"به نمایندگی از فرزندان این خاک آماده‌ایم در برابر اشغالگران بجنگیم.

ساکنان شهر دربیسی اقلیم جزیره نیروهای خوددفاعی خود را برای مقابله با حملات رژیم غاصب ترک و مزدوران آنکارا آماده می‌کنند.

برخودان خورشید از فرماندهان دربیسی با اشاره به تهدیدهایی که از سوی ترکیه علیه خلق این منطقه جریان دارند به پرسش‌های خبرگزاری فرات پاسخ داد. برخودان خورشید در آغاز سخنان خود گفت:"خلق دربیسی برای جلوگیری از تکرار رویدادهایی که در عفرین اشگالی و سریکانی اشغالی روی دادند علیه هر حمله‌ای تدابیر گسترده‌ای را اخذ می‌کنند. هزاران انسان بر دفاع گردهم آمده‌اند و یگان‌های خود را تشکیل داده‌اند. دیگر آوارگی و سرگردانی بی‌پایان بس است. هیچ دولتی هم به فریاد خلقمان در عفرین و سریکانی توجه نکرد. به همین دلیل خلق خود به وظیفه خوددفاعی روی می‌آورند و منتظر هیچ نیرویی نمی‌مانند. من نیز برای دفاع از شهر، خاک، خلق و ارزش‌هایم به وظایف تاریخی خود عمل می‌کنم."

خورشید به لحن تهدید آمیز رژیم ترک علیه دربیسی اشاره کرده و افزود:"یکی از اهداف رژیم ترک برای اشغال دربیسی به چنگ آوردن تاریخ و جغرافیای آن است. خلقی که در شهرها و روستاهای آن زندگی می‌کنند قدمتی تاریخی دارند. رژیم ترک می‌خواهد با این حملات و اشغالی به این تاریخ پایان دهد. می‌خواهد تاریخ را زیر خاک پنهان کرده و خلق‌ها را قتل‌عام کند. این شهر را پیشتر به دو بخش تقسیم کردند. زمانیکه مثل سریکانی -جیلان‌پنار مرزی میان آن کشیدند از آنزمان به دو بخش تقسیم شد. می‌خواهند طرف دیگر را نیز اشغال کنند."

'ما شانه به شانه همدیگر علیه اشغالگران می‌ایستیم'

برخودان خورشید گفت:"وقتی به خوددفاعی می‌پردازم کودکیم را بخاطر می‌آورم و از آن نیرو می‌گیرم. بازی‌های من در این کوچه‌ها، خاطرات دوران کودکی و شادی‌ها همه را در این شهر تجربه کردیم. از این رو محا است که دست از آن بکشم. امروز به سنی رسیده‌ام که برای این خاک جانم را فدا کنم. ما پیش ازین می‌گفتیم، 'یا پیروزی یا مرگ'. امروز ما مرگ را نمی‌پذیریم و می‌گوییم، 'یا پیروزی یا پیروزی'. ما فرزندان این خاک آماده‌ایم در مقابل اشغالگران بأیستیم. یک وجب عقب‌نشینی نمی‌کنیم. شانه به شانه همدیگر مقاومت خواهیم کرد."