ک.ج.ک: قدرتی که در مقابل دمکراسی و آزادی قرار بگیرد مشروع نیست و نمی‌تواند سر پا بماند!

ک.‌ج.‌ک سرکوب اعتراضات مردمی در ایران و حمله به نیروهای کورد را محکوم کرد

ریاست مشترک شورای اجرایی کنفدرالیسم جوامع کوردستان (ک.ج.ک) در پیوند با تظاهرات ضدحکومتی در ایران و روژهلات کوردستان بیانیه‌ای صادر کرد.

در بیانیه ک.ج.ک آمده است:"پس از آنکه زن کورد ژینا امینی از سوی نیروهای حکومتی ایران با شکنجه به قتل رسید، اعتراضات مردمی در شرق کوردستان شروع و به سراسر ایران پراکنده شد. در اثر مداخله خشونت‌بار حکومت ایران در این اعتراضات بسیاری جان خود را از دست دادند. اعتراضات مردم به پیشگامی زنان آغاز شدند و خواست آزادی، دمکراسی اجتماع ایران به ویژه زنان را مطرح می‌کنند. یورش حکومت ایران به معترضان و قتل انسان‌ها به خاطر اعتراضاتشان قابل قبول نیست. به نام جنبش آزادیخواه کوردها ما این رویکرد خصمانه حکومت ایران را محکوم می‌کنیم و افرادی که در اعتراضات جانباختند را با احترام به یاد می‌آوریم."

کنفدرالیسم جوامع کوردستان ادامه داد: "حکومت ایران علاوه بر سرکوب داخلی، همچنین در جنوب کوردستان به نیروهای روژهلاتی حمله برد. از آنجا که حکومت ایران کوردها را مسئول این وضعیت می‌داند به کوردها و سازمان‌های شرق کوردستان حمله می‌کند. در نتیجه حملات به سازمان‌های کوردها شماری از انقلابیون، وطندوستان و مردم عادی جان خود را از دست دادند. به کسانی که در این حملات جانباختند ادای احترام می‌کنیم و به مردم کوردستان و نیروهای روژهلات تسلیت می‌گوییم. ما این حملات حکومت ایران به نیروژهای کورد را محکوم می‌کنیم. این برخورد با خلق‌های ایران برای حکومت تبعات منفی بهمراه می‌آورد و مسأله را سخت‌تر می‌کند."

این بیانیه افزود: "مطالباتی که زنان کورد و ایرانی بر زبان می‌آورند، دمکراتیك، مشروع و جهانشمول است. قابل قبول نیست که مطالبات زنان نادیده انگاشته شوند و با خشونت مورد سرکوب قرار بگیرند. تعامل خشونت‌بار حکومت ایران که حقیقت زن را نادیده می‌گیرد و اراده آزاد آنرا به رسمیت نمی‌شناسد، اقدامی ضد بشری و غیر قابل قبول است. حکومت ایران باید دست از این بردارد که با مغز و تفکر مردسالاری با زنان و خواستەهای آزادیخواهانه زنان مواجه شود. حکومت ایران که می‌گوید با فرهنگ و عقاید تاریخی خود تعامل سازنده‌ای با زنان، اجتماع و انسان دارد، با موضعش در برابر مطالبه آزادی زنان، اجتماع و خلق‌ها نشان داد که ادعای آن درست نیست."

ریاست مشترک ک.‌ج‌.ک بر لزوم به رسمیت شناختن آزادی زنان و دمکراسی برای خلق‌های ایران تأکید کرد و خواستار برداشتن گام‌های عملی برای حل این مسائل شد.

کنفدرالیسم جوامع کوردستان می‌گوید: "حکومت ایران همواره اعتراضات مشروع مردمی را نقشه نیروهای خارجی جلوه می‌دهد. دیگر باید دست از این سخن بردارد. این سخن نه درست و نه فایده‌ای دارد. مردم و اجتماعات ایران به خصوص زنان دارای مسائل جدی هستند. مهم است که حکومت ایران آنرا ببیند و بپذیرد که این اوضاع را نمی‌تواند با ادعای مداخله خارجی توضیح دهد. قدرتی که در مقابل دمکراسی و آزادی قرار بگیرد مشروع نیست و نمی‌تواند سر پا بماند. بنابراین حکومت ایران باید در زمینه مطالبات اجتماع گام‌هایی بردارد. برای حل مسائل، مبنا قرار دادن راهکار دیالوگ، تبادل نظر و توافق حائز اهمیت است و اینکه گام‌هایی بسوی دمکراسی بردارد و مسائل را چارەجویی کند."

ریاست مشترک ک‌.ج.‌ک تصریح کرد: "حکومت ایران و سایر نیروها می‌دانند که جنبش آزادی کورد همواره مخالف مداخله خارجی در خاورمیانه بوده است. مداخله نیروهای خارجی به منفعت خلق‌های منطقه نیست. بنابراین ما موضع خود را درست می‌دانیم و به آن ادامه می‌دهیم. راه درست و موثر جلوگیری از مداخلات خارجی این است که برای اجرای مطالبات دمکراسی و آزادی‌خواهانه جامعه گام‌های عملی برداشته شوند. اگر برای دمکراسی گام برداشته شود منبع مداخله نیروهای خارجی خشک و جلوی آن مسدود می‌شود."

کنفدرالیسم جوامع کوردستان از حکومت ایران خواست بجای آنکه کوردها را مقصر اعتراضات مردم معرفی کند، روی حل مسأله کورد متمرکز شود.

ک.‌ج.‌ک در اینباره اضافه کرد: "باید به مسأله کورد اذعان شود و برای حل این مسأله گام‌های لازم برداشته شوند. مسأله کورد محدود به ایران نیست، بلکه یکی از مسائل اساسی خاورمیانه است. نمی‌شود که حقایق را کتمان کرد. هرکسی آنرا نادیده بگیرد، قبل از همه خودش ضرر خواهد کرد. بنابراین حمله به مردم و نیروهای کورد به سود حکومت ایران نیست و می‌باید با دیدن این واقعیت، دست از کتمان مسأله بردارد و حمله به مردم و زنان و نیروهای کوردها را فوری متوقف کند."