فراس قصاص: ائتلاف مخالفان سوریه با مزدوری برای ترکیه به نقش شرم‌آور خود ادامه می‌دهد

فراس قصاص، رهبر حزب مدرن و ائتلاف دمکراتیک سوریه گفت: "درخواست ائتلاف مخالفان سوریه از دولت ترکیه برای اشغال سایر مناطق سوریه، موضع عجیبی نیست، بلکه نقش آنها را در انجام اقدامات كثیف و مزدوری برای ترکیه، آشکار می‌کند."

"ائتلاف مخالفان سوریه" که مرکز آن در استانبول مستقر است، به نقش مزدوری و جاسوسی برای دولت ترکیه ادامه می‌دهد و بهانه‌هایی را برای دولت ترکیه برای اشغال سایر مناطق سوریه ایجاد می‌کند.

پس از حمله چند روز پیش به عفرین که منجر به قربانی شدن غیرنظامیان شد، نصر الحریری رهبر "ائتلاف مخالفان سوریه" از دولت ترکیه خواست که مناطق جدید سوریه را اشغال کند.

در پاسخ به فراخوان ائتلاف مخالفان سوریه، مجلس دمکراتیک سوریه (م.س.د) بیانیه‌ای صادر کرد و گفت: "جنایتکاران ائتلاف در همه سطوح شکست خورده‌اند و با نزدیک شدن به دیدار بین بایدن و اردوغان با وقاحت تمام ورشکستگی خود را با حمله به امنیت غیرنظامیان و پروژه سوریه دمکراتیک نشان دادند. هدف آنها متهم کردن قهرمانان ق.س.د است. این بار جنایات آنها با هدف قرار دادن یک بیمارستان در عفرین و انجام قتل‌عام علیه غیرنظامیان انجام شد. با رسانه‌های خود، همزمان با درخواست نمایندگان ائتلاف مخالفان سوریه برای اشغال بیشتر خاک سوریه، ق.س.د را به انجام این حملات متهم كردند. این اقدام پلید در یک بازی کمدی و طرحی شکننده بر کسی پوشیده نیست.

موضع ائتلاف مخالفان سوریه عجیب نیست

فراس قصاص، رهبر حزب مدرن و ائتلاف دمکراتیک سوریه، در مورد این موضوع گفت:"آخرین درخواست ائتلاف مخالفان سوریه از دولت ترکیه برای اشغال مناطق جدید سوریه نه تنها ادامه خیانت است، همزمان این به معنای خارج شدن کامل آنها از منافع سوری‌هاییست که منافع مشترکی را در آینده سوریه دارند. آنان عملا با اقدامات خود درصدد نابودی و پاکسازی هویت خلق‌های ساکن در سوریه هستند."

قصاص گفت: "موضع اخیر به اصطلاح ائتلاف مخالفان سوریه در جاسوسی و مزدوری برای ترکیه عجیب نیست بلکه در بسیاری موارد این عمل را انجام داده است. زیرا ساختار، ترکیب و شرایط جغرافیایی به آنها اجازه نمی‌دهد که نقش متعادلی داشته باشند. اما چه انتظاری می‌توان از اعضایی داشت كه بیشتر آنها برای مدتی یا از مقامات امنیتی، دولتی بعثی‌ها و جاسوسان امنیتی رژیم بودند كه حاضر بودند خود و خانواده خود را به هر روش ممکن بفروشند، یا گروه‌های مخالفی بودند که بیشتر آنها به گرایش‌های سیاسی و ایدئولوژیک خود معروفند و محصول رژیم مستبد اسد هستند."

قصاص با اشاره به اینکه این ائتلاف هرگز دمکراتیک نبوده است، ادامه داد: "فقط در چند وقت اخیر از آن برای جنگ هژمونیک علیه مخالفان خود که نیروها و ابزارهای خاص خود را در حکومت و جامعه دارند استفاده کرده است، اما آنها به دمکراسی اعتقادی ندارند. آنها با ساختار تشکیلاتی، میراث سیاسی، ایدئولوژی، ساختار و نگرش‌های شخصی خود با منافع مردم سوریه بیگانه هستند."

قصاص تاکید کرد: "بر اساس آنچه اتفاق افتاده است، من هیچ فراخوانی از ائتلاف را خارج از رفتار و کردار آنها نمی‌بینم. برای ائتلاف این نه اولین و نه آخرین اقدام است. اما من اطمینان دارم که تاریخ ملی کشور این اقدامات را در حافظه خود نگه داشته و آن را برای نسل‌های آینده ثبت خواهد کرد. چگونه ممکن است افرادی که علیه ظلم و ستم انقلاب کردند، فقط مستبدان وابسته‌ای بودند که در سطح گسترده‌ای ظلم و ستم نکردند، آن هم برای اینکه ابزار و امکانات لازم برای ظلم و ستم نداشتند. آنها فقط نمایندگانی در دست نیروهای مخالف بودند."

آنها هیچ ارزشی ندارند ...

قصاس تصریح کرد که در نتیجه، این افراد، بیانیه‌ها و فراخوان‌های خیانت‌آمیز آنها هیچ اهمیتی ندارد.

قصاص دو دلیل برای این امر ذکر کرد و افزود: "یکی اینکه، نیروهای بین‌المللی فعال در امور سوریه اکنون از ارزش آنها و همچنین از ارزش ائتلاف مخالفان سوری و نقش آنها به عنوان مزدوری به خوبی آگاه هستند. هیچ اعتقادی به سخنان آنها ندارند و اهمیتی برای خواسته‌های آنها قائل نیستند.

دوم نیز؛ از زمان ورود دولت ترکیه به معادله‌های جدید بین‌المللی، گمان نمی‌کنم كه دولت ترکیه حمله جدیدی را آغاز كند و قادر به ادامه سیاست‌های خصمانه و جنایت‌آمیز خود علیه مناطق خودمدیریتی نیست، مناطقی که خود وظیفه ساختن جامعه‌ای دمکراتیک و مدرنیته دمکراتیک را بر عهده گرفته‌اند."

منبع: MA