فرهاد شامی : رد نهادهای اطلاعاتی ترکیە در انفجار استانبول

فرهاد شامی، سخنگوی مرکز خبررسانی نیروهای سوریه دمکراتیک در گفتگویی با بخش خبر کردی تلویزیون آرین ضـمن رد اتهامات دولت ترکیه اعلام نمود کە نهادهای اطلاعاتی ترکیە در انفجار استانبول دست داشتە و این

فرهاد شامی، سخنگوی مرکز خبررسانی نیروهای سوریه دمکراتیک در گفتگویی با بخش خبر کردی تلویزیون آرین ضـمن رد اتهامات دولت ترکیه اعلام نمود کە نهادهای اطلاعاتی ترکیە در انفجار استانبول دست داشتە و این امر میتواند بە بهانەای برای حملەی نظامی جدید به روژاوا قلمداد شود. فرهاد شامی گفت برای افکار عمومی جهانی روشن است که ادعای دولت ترکیه در مورد  نیروهای عامل انفجار میان غیرنظامیان در استانبول صحت ندارد.

سخنگوی مرکز خبررسانی نیروهای سوریە دمکراتیک همچنین اعلام نمود فقط نزدیکان و رسانەهای جنگ روانی ترکیه سناریوی دروغین دولت این کشور را تکرار می‌کنند. او موج دستگیری فعالین سیاسی و خبرنگاران مخالف در ترکیه را بخشی از تدارکات این نمایش عنوان کرد و گفت تئاتری که دولت ترکیه بازی کرد دارای نواقص بسیار بود که به مرور روشن خواهد شد. فرهاد شامی گفت ما نمی‌دانیم آن زن که مورد شكنجه قرار گرفته بود و در مقابل رسانەها به عنوان عامل حمله معرفی شد چه کسی است و از اهالی کجاست. اما بازی‌های سازمان اطلاعاتی ترکیه برای ما تازگی ندارد. قبلا هم هاکان فیدان رئیس میت گفته بود برای ما کاری ندارد که از آن سوی مرز چند راکت بسوی ترکیه شلیک کنیم و آنرا بهانه ورود نظامی به سوریه قلمداد کنیم.

سخنگوی مرکز خبررسانی قسد گفت نیروهای سوریه دمکراتیک و یگان‌های مدافع خلق فقط به مواضع داعش و ارتش ترکیه در نواحی اشغالی شمال سوریه حمله می‌کنند و همه از جمله ائتلاف بخوبی می‌داند که نیروهای سوریە دمکراتیک و ی‌پ‌گ هرگز غیرنظامیان را هدف قرار نمی‌دهند.

فرهاد شامی با بیان آنکه شکست داعش در کوبانی همچنان چون استخوانی در گلوی حکومت ترکیه گیر کرده است، گفت آنها در دو ماه گذشته با آوردن تبه‌کاران تحریرالشام شاخه سوری القاعده از ادلب در حال تلاش برای محاصره کوبانی و حملەی به آن هستند. او به ترکیه و سایر نیروهای متخاصم هشدار داد که هیچ حمله‌ای بدون پاسخ نخواهد ماند.