فرمانده کل نیروهای سوریه دمکراتیک خواستار حل مسئله کوردها و زنان در ایران شد

فرمانده کل نیروهای سوریه دمکراتیك ضمن واکنش به قتل ژینا امینی خواستار حل مسأله کوردها و زنان در ایران شد.

مظلوم عبدی در حساب توئیترش قتل ژینا امینی توسط گشت ارشاد را یک «شکست اخلاقی» نامیده و محکوم کرده است.

او با صداهایی که برای ژینا بلند شدند و به قیام‌کنندگان درود فرستاده و نوشته است مسأله کوردها و زنان در ایران باید با روش‌های مناسب حل شود.

فرمانده کل نیروهای سوریه دمکراتیك واقعه قتل ژینا را به خانواده او و خلق کورد تسلیت گفته است.