گرامیداشت ۴٣مین سالگرد تأسیس پ.ک.ک از سوی خلق‌های شمال و شرق سوریه

در جشن‌هایی که در بسیاری از مناطق شمال و شرق سوریه به مناسبت ۴٣مین سالروز تأسیس پ.ک.ک برگزار شدند درخواست آزادی فیزیکی رهبر خلق کورد عبدالله اوجالان در صدر خواسته‌های شرکت کنندگان قرار داشت.

به مناسبت ۴٣مین سالگرد تأسیس حزب کارگران کوردستان (پ.ک.ک) در شهرهای کوبانی، حلب، چلاغا و دروازه مرزی سمالکا مراسم جشن و پایکوبی برگزار شد.

کوبانی

جنبش جوانان انقلابی سوریه در اقلیم فرات به مناسبت سالگرد تأسیس پ.ک.ک مراسمی را با حضور صدها نفر از ساکنان کوبانی، نمایندگان سازمان‌های اداره خودگردان  و نمایندگان احزاب شمال و شرق سوریه برگزار کرد.

این مراسم در میدان شهید عگید شهر کوبانی برپا شد و میدان با تصاویر رهبر خلق كورد عبدالله اوجالان مزین شده بود.

مراسم با یک دقیقه سکوت در احترام به شهیدان راه آزادی آغاز شد. سپس محمد محمود، رئیس مشترک جنبش جوانان انقلابی سوریه اقلیم فرات در سخنانی سالروز تأسیس پ.ک.ک به رهبر خلق کورد عبدالله اوجالان و خانواده شهیدان تبریک گفت. محمود خاطرنشان کرد که امسال به سال آزادی رهبر خلق کورد مبدل می‌شود.

محمد محمود یادآور شد که مبارزه پ.ک.ک در ۴۴مین سال علیه فاشیسم رژیم ترک ادامه خواهد یافت و به پیروزی دست می‌یابد.

سپس گروه شهید دیلان مرکز فرهنگ باقی خدو چند ترانه فولکوریک را تقدیم کردند. در ادامه گروه بوتان چند ترانه را اجرا کرده و شرکت کنندگان به رقص و پایکوبی پرداختند.

حلب

به مناسبت ۴٣مین سالگرد تأسیس پ.ک.ک هزاران نفر از ساکنان حلب در میدان شهیدان روژاوای محله شیخ مقصود گردهم آمدند.

شرکت کنندگان پرچم‌های پ.ک.ک و تصاویر رهبر خلق کورد عبدالله اوجالان را در دست گرفته‌ بودند. محل برگزاری مراسم نیز با تصاویر شهیدان پیشاهنگ پ.ک.ک از جمله کمال پیر، محمد خیری دورموش و عاکف یلماز مزین شده بود.

مراسم گرامیداشت سالروز تأسیس پ.ک.ک با یک دقیقه سکوت در احترام به یاد و خاطره شهیدان آغاز شد. سپس مصطفی حمو به نمایندگی از ساکنان محله شیخ مقصود و آمنه خدرو به نمایندگی از کمیته آزادی اوجالان سخنانی ایراد کردند.

سخنرانان سالروز تأسیس پ.ک.ک را به خلق آزادیخواه تبریک گفته و افزودند:"مشارکت در کارزار خارج کردن نام حزب کارگران کوردستان از لیست ترور، پاسخ خوبی به مبارزه و هزینه‌های این حزب می‌باشد که با هدف محافظت خلق از قتل‌عام تلاش نموده است."

سخنرانان بر تداوم مبارزه تا دستیابی به پیروزی تأکید کردند.

سپس هنرمندان مرکز هنری احمد خانی، گروه ترانه‌خوانی آگری و گروه هنری شهید سرحد ترانه‌های فولکلور را اجرا کردند، گروه هنری چیا هاوار و گروهی دیگر از هنرمندان به ترانه‌خوانی و شرکت کنندگان نیز به رقص و پایکوبی پرداختند.

تربسپی

به مناسبت ۴٣مین سالگرد تأسیس پ.ک.ک شاکنان بخش تربسپی کانتون قامشلو مراسمی را در میدان خلق واقع در غرب این بخش برگزار کردند.

کلارا آدیسا، از اعضای مجلس بخش تربسپی در سخنانی با تبریک سالگرد تأسیس پ.ک.ک گفت:"تأسیس پ.ک.ک نقطه عطف در مبارزه خلق‌های آزادیخواه بود. پ.ک.ک با ایده‌های نوین مبارزه آزادی و دمکراسی را به پیش برد و تمامی افرادی که با این حزب آشنا شدند به صیانت از آن پرداختند. به همین دلیل پ.ک.ک تلاش نمود نمایندگی تمامی انسان‌های آشتی‌خواه و آزادیخواه را برای پایان دادن به ظلم و ستم بر عهده بگیرد."

سپس حسین السعاد از ریش سپیدان عشیره بنی سبأ به نمایندگی از خلق عرب در سخنانی گفت که پ.ک.ک و ایده‌های رهبر آپو نه تنها متعلق به خلق کورد بلکه متعلق به خلق‌های منطقه است و افزود که پ.ک.ک برای آزادی تمامی خلق‌ها و ملت‌ها مبارزه می‌کند.

السعاد خاطرنشان کرد که آنان مبارزه حزب را راه زندگی شرافتمند می‌دانند و بر تداوم مبارزه و مقاومت متحد خلق‌های تأکید کرد.

چلاغا

به همین مناسبت مراسمی در سالن غرب شهرک چلاغا برگزار شد.

صدها نفر از ساکنان چلاغا در این مراسم شرکت کردند. کنعان برکات از اعضای حزب اتحاد دمکراتیک در سخنانی با اشاره به فلسفه آزادی پ.ک.ک گفت:"تأسیس پ.ک.ک همزمان با برهه‌ای بود که خلق‌های منطقه خواستار رهایی از قتل‌عام بودند. به همین دلیل ما آنرا پذیرفته و به آن پیوستیم."

علی خیرو به نمایندگی از مجلس خانواده شهیدان بر لزوم تداوم راه شهدا تا دستیابی به پیروزی تأکید نمود.

مراسم با شادی و پایکوبی تا حوالی غروب ادامه یافت.

سمالکا

تحصن خانواده شهدا در دروازه مرزی سمالکا ۵۴مین روز خود را سپری کرد. ساکنان کانتون حسکه و شماری از نیروهای امنیت داخلی به دیدار تحصن‌کنندگان رفتند و ٢٧ نوامبر سالروز تأسیس پ.ک.ک را گرامی داشتند.

در ادامه مزگین مراد از فرماندهان نیروهای امنیت داخلی در سخنانی با تبریک سالگرد تأسیس پ.ک.ک به رهبر خلق کورد عبدالله اوجالان، خانواده شهدان و نیروهای امنیت داخلی بر لزوم گسترش مبارزه برای آزادی فیزیکی رهبر خلق کورد عبدالله اوجالان تأکید کرد.

پس از سخنان مزگین مراد شرکت کنندگان با رقص و پایکوبی سالروز تأسیس پ.ک.ک را جشن گرفتند.