گردهمایی خانواده شهیدان روژاوا در محکومیت خیانت‌های پارت دمکرات کوردستان

مجالس خانواده شهدای اقلیم جزیر حمله پ.د.ک به گریلاهای ه.پ.گ در منطقه خلیفان را که در آن چندین گریلا به شهادت رسیده بودند بشدت محکوم کردند. آنان خاطرنشان کردند که نظامیان وابسته به بارزانی با هدف ایجاد جنگ داخلی به گریلاهای ه.پ.گ حمله کرده‌اند.

مجالس خانواده شهدای اقلیم جزیر بصورت همزمان با برگزاری گردهمایی و صدور بیانیه‌ای مشترک حمله روز ٢۶ ژوئیه / ۵ مرداد نظامیان پ.د.ک به گریلاهای ه.پ.گ در منطقه خلیفان باشور کوردستان را محکوم کردند.

مجلس خانواده شهدای «دیرک» با گردهمایی در میدان مرکزی این شهر بیانیه‌ای را قرائت کردند. بیانیه از سوی شادیه یوسف عضو مجلس خانواده شهیدان دیرک قرائت شد. در شهر قامشلو نیز معصوم حسن بیانیه خانواده شهدای قامشلو را در آرامگاه شهید دلیل ساروخان قرائت کرد. بیانیه خانواده شهدای بخش گرکه لگه در مقابل ساختمان این نهاد از سوی شهناز عبدو قرائت گردید، همچنین بیانیه مجلس شهدای تل‌ تمر از سوی هدله یونس، بیانیه مجلس شهدای ترب سپی از سوی نسرین الحسین، بیانیه مجلس شهدای چلاغا از سوی دنیا اسماعیل و بیانیه مجلس شهدای حسکه از سوی روژدا احمد قرائت شد.

در آغاز بیانیه مجلس خانواده شهدا آمده است:"رویدادهای کنونی در باشور کوردستان و حملات رژیم اشغالگر ترکیه به مناطق حفاظتی میدیا، هدف قرار دادن روستاها با هدف سلب امنیت و ایجاد رعب و وحشت در میان غیرنظامیان، همچنین بکارگیری جریان‌های کوردی در این جنگ هیچ خدمتی به منافع کوردها نمی‌کند و تماما خدمت به منافع دولت فاشیست ترک است."

کمین‌گذاری برای نیروهای گریلا مایه شرمساریست

بیانیه مجلس شهیدان با یادآوری اینکه، پ.د.ک بیش از ۵٠ سال است تنها به منافع رژیم ترکیه و خانواده حاکمان باشور خدمت کرده است می‌افزاید:"نقش نظامیان پ.د.ک در رویدادهای اخیر و کمین‌گذاری برای گریلاهای ه.پ.گ و شهادت چند گریلا در این رویداد مایه شرمساریست.

هدف قرار دادن نیروهای آزادیبخش کوردستان و شهید کردن ٣ گریلا به خط ملی خدمت نمی‌کند و در عوض در راستای آجندای رژیم ترکیه است. هدف از انجام این اقدامات خوش خدمتی به دولت فاشیست ترک، تضعیف و نابودی اتحاد ملی کورد و مانع تراشی در مقابل پروژه ملت دمکراتیک، همبستگی کورد و همچنین ضربه زدن به برادری خلق‌های شمال و شرق سوریه است."

در پایان بیانیه از خلق کوردستان و خلق‌های آزادیخواه درخواست شده است:"ما مرحله تاریخی مبارزه‌ای ملی را سپری می‌کنیم. ما در سایه خون شهیدان و ایده ملت دمکراتیک و اندیشه‌های رهبر آپو دستاوردهای تاریخی بزرگی را کسب کرده‌ایم و می‌توانیم آن را زمینه‌ای نیرومند برای خط مبارزه خلق مقاومتگر قرار دهیم."

روشنفکران و میهن‌دوستان سیاست خیانت را رسوا کنند

بیانیه مجالس خانواده شهیدان روژاوا اینچنین پایان می‌یابد:"از اکنون به بعد ما برای وحدت صفوف کورد و برای منافع مبارزه ملی باید با همدیگر فعالیت کنیم. روشنفکران و میهن‌دوستان و تمامی بخش‌های دیگر جامعه لازم است سیاست خیانت ملی را رسوا کنند. زیرا خون شهیدان واجد ارزش بزرگی می‌باشد و برای دستیابی به آزادی و دمکراسی بر زمین ریخته شده است."