گریلا برای کوردستان می‌جنگند، پ.د.ک برای چه؟

روشنفکران به حمایت پارت دمکرات کوردستان از حملات اشغالگرانه ترکیه واکنش نشان داده و اظهار داشتند: :گریلا برای ملت کورد و آرمان کوردستان آزاد مبارزه می‌کند. اما باید روشن شود، پ.د.ک که از حملات دشمن حمایت می‌کند، به چه کسی خدمت می‌کند؟"

روشنفکران به حمایت پارت دمکرات کوردستان از حملات اشغالگرانه ترکیه واکنش نشان داده و اظهار داشتند: :گریلا برای ملت کورد و آرمان کوردستان آزاد مبارزه می‌کند. اما باید روشن شود، پ.د.ک که از حملات دشمن حمایت می‌کند، به چه کسی خدمت می‌کند؟"

دولت ترکیه حملات خود به باشور کوردستان را تشدید کرده و در تمام مناطق کوردستان سیاست کشتار و امحای ملت کورد را دنبال می‌کند. پارت دمکرات کوردستان همچنان از سیاست‌های نسل‌کشی علیه خلق کورد حمایت می‌کند.

در مخالفت با اعمال و سیاست‌های پ.د.ک، یکی از اعضای اتحادیه روشنفکران منطقه جزیره اعلام کرد: "پارت دمکرات کوردستان به جای اینکه به چاقویی تبدیل شود که بر سینه برادرش ضربه می‌زند، باید از برادر خود در جنگ با دشمن حمایت کند" و از پ.د.ک خواست تا به خط مبارزه ملی خلق کردستان بپیوندد.

پ.د.ک به دشمن اصلی ملتمان خدمت می‌کند

حسیمه احمد، عضو اتحادیه روشنفکران منطقه جزیره یادآور شد که هدف دولت ترکیه از بین بردن کوردها است و گفت: "دولت ترکیه از تمام فناوری جنگ علیه گریلاها و کوردها برای نابودی جنبش آزادی استفاده می‌کند. متأسفانه پ.د.ک نیز به این سیاست ضدانسانی تحمیلی علیه ملت کورد خدمت می‌کند. دولت ترکیه که دشمن قدیمی خلق کورد است، سال‌هاست که سیاست نسل‌کشی علیه کوردها را در پیش گرفته است. وقتی در مورد این سیاست دقت نکنید، به راحتی در آن گرفتار شده و مورد استفاده قرار م‌یگیرید. آنچه امروز به روشنی قابل مشاهده است."

حسیمه احمد با بیان اینکه دولت اشغالگر ترکیه در جنگ ۳۷ ساله علیه گریلاها هیچ نتیجه‌ای نگرفته است گفت: "سالگرد قیام تاریخی ۱۵آگوست را پشت سر گذاشتیم. ۳۷ سال از شلیک اولین گلوله به فرماندهی فرمانده عگید (معصوم کورکماز) می‌گذرد. دولت ترکیه ۳۷ سال است که در جنگ علیه کوردها شکست خورده است، اما این ظرفیت را دارد که یک نیروی کوردی را در جبهه خود قرار داده و علیه کوردها به کار بگیرد. متأسفانه این نیرو با دشمن همکاری می‌کند. این با مبارزه آزادیخواهانه خلق کورد مطابقت ندارد."

از اشتباه و خطای خود برگردید

حسیمه احمد با اشاره به اینکه کسانی که با دشمن همکاری می‌کنند در برابر تاریخ پاسخگو خواهند بود، از پارت دمکرات کوردستان خواست: "ما به عنوان ملت کورد مخالف همکاری و پشتیبانی شما از دشمنی هستیم که می‌خواهد ما را نابود کند. ما باید در برابر نقشه‌های دشمن هوشیار باشیم. کسانی که از نسل‌کشی کوردها حمایت می‌کنند، این خیانت به عنوان یک نقطه سیاه در تاریخ آنها ثبت خواهد شد. ما از آنها می‌خواهیم که از این مسیر اشتباه بازگردند."

آرشک براوی، عضو اتحادیه روشنفکران منطقه جزیره نیز اظهار داشت که دولت ترکیه در تلاش است برای نابودی کوردها، جامعه را سرکوب و گفت: "دولت ترکیه اخیراً این روش را تحت حاکمیت دولت آ.ک.پ به رهبری اردوغان پیاده کرده است. امروز برخی از محافل پارت دمکرات کوردستان همراه با اشغالگران ترکیه به مناطق حفاظتی میدیا حمله می‌کنند. خدمت به دولت ترکیه برای نابودی خود نشانه زبونی و فریب خوردگی است."

براوی یادآور شد که پارت دمکرات کوردستان سعی دارد حمایت خود از دولت ترکیه را پنهان کند، وی سپس یادآور شد: "همه مسائل با اتحاد کوردها حل خواهد شد. پارت دمکرات در صورت عدم حمایت از دولت ترکیه با پیامدهای منفی روبرو نخواهد شد. به عنوان مثال دروازه‌های مرزی بسته نخواهند شد، دولت ترک نمی‌تواند تحریمی اعمال کند. اینها همه بهانه هستند. در حال حاضر مهمتر از هر چیزی وحدت مابین ماست. اگر ما یک شده و متحد باشیم، دشمن نخواهد توانست به راحتی ما را هدف حمله قرار دهد."

به خنجری که در سینه برادر شما فرو می‌رود، تبدیل نشوید

آرشک براوی پرسید: "چگونه است که پ.د.ک با دشمن همکاری می‌کند و منجر به قتل برادران کورد خود می‌شود؟" و افزود:"گریلاها نیروی فدایی کوردستان هستند. آنها مبارزان این سرزمین هستند. جنوب، شمال، شرق و غرب وطنمان و خواست و مبارزه آزادی خلقمان برای آزادی کوردستان همچنان ادامه دارد. در حالی که سرنوشت گریلا و آینده کوردستان به هم گره خورده است و یک سرنوشت است، هدف و پلان پ.د.ک چیست و چگونه تفسیر می‌شود؟ پارت دمکرات کوردستان به جای تبدیل شدن به خنجری در دست دشمن که برای ضربه زدن به سینه برادرش مورد استفاده قرار می‌گیرد، باید از برادر خود در جنگ با دشمن حمایت کند."