گریلاهای یژا ستار با روحیه بریتان بسوی پیروزی گام برمی‌دارند

گریلاهای زن به مناسبت سالگرد شهادت بریتان (گلناز کاراتاش) با شبکه تلویزیونی سترک گفتگو کردند.

گلناز کاراتاش با کد سازمانی بریتان روز ٢۵ اکتبر ١٩٩٢ در جریان جنگ تحمیلی پ.د.ک و ارتش ترک در تپه‌ای در خاکورک خود را از صخره پرت کرده و به درخواست تسلیم نظامیان پ.د.ک پاسخ رد داد. اینچنین بریتان به سمبل تسلیم ناپذیری گریلا در مقابل خط خیانت و نوکر پ.د.ک مبدل گردید. گریلاهای واحدهای زنان آزاد YJA STAR به نام‌های «ویان بوتان»، «دفریم شرنخ» و «آزادی کوچر» به مناسبت ٢٩مین سالگرد شهادت بریتان در حین نبرد با نظامیان پ.د.ک در هفتانین با خبرگزار فرات گفتگو کردند.

گریلاهای یژا ستار می‌گویند که مقاومت بریتان علیه خط نوکری پ.د.ک راه مبارزه را روشن کرده است و آنان نیز مانند بریتان علیه اشغالگران و نوکران آن می‌جنگند. اینچنین دوباره به خیانتکاران به کورد پاسخ داده می‌شود و نوکران هیچ زمانی نمی‌توانند گریلا را وادار به تسلیم کنند.

آزادی کوچر: ما از میراث مقاومت شهید بریتان صیانت به عمل می‌آوریم. به عنوان نیروهای یژا ستار راه او را پی گرفته‌ایم. صدها نفر از همرزمان ما در جبهه‌ای نبرد در حال همان مقاومتی هستند که شهید بریتان در دهه ٩٠ علیه خط نوکری از خود نشان داد. روح شهید بریتان امروز هم زنده است و ما با دارابودن چنین روحیه می‌جنگیم و به پیروزی دست می‌یابیم.

دفریم شرنخ: واقعیت میهن‌دوستی امروز یکبار دیگر در شخصیت بریتان احیا می‌شود. یکی از برجسته‌ترین ویژگی‌های میهن‌دوستی در حقیقت تسلیم‌ناپذیری در برابر خط نوکری و خیانت است. عشق به میهن و سرزمین، عشق به خلق و رهبری اینچنین به منصه ظهور می‌رسد. خط مقاومت امروز از هر زمان دیگری شعله‌ورتر است. بریتان با ذهنیت‌های بیماری که بر وی و زنان دیگر تحمیل شده بود جنگید و ما نیز مثل بریتان با دشمنان می‌جنگیم. خط خیانت یکبار دیگر همان پاسخ را به شیوه قاطعانه‌تری دریافت خواهد کرد. آنان هرگز نمی‌توانند ما را وادار به تسلیم کنند.

ویان بوتان: جسارت و عزم هوال بریتان من را بسیار تحت تأثیر قرار داد. پیش از پیوستن به صفوف گریلا فیلمی را در مورد زندگی شهید بریتان دیدم. در مورد زندگی وی تحقیق کردم. زندگی شهید بریتان من را تشویق کرد تا به صفوف گریلا بپیوندم. بریتان نماد یک خط سیاسی و فکری است. امروز هزاران گریلای زن با دارا بودن روح بریتان خط مقاومت و مبارزه علیه اشغالگران و نوکران را ادامه می‌دهند.

عملیات هوال رستم در هفتانین نیز روزآمد کردن مقاومت در راستای تسلیم نشدن به دشمن است. امروز هم عزم و جسارت هوال بریتان روشنی‌بخش راه ماست. به عنوان یک گریلای یژا ستار به مبارزه در خط بریتان ادامه می‌دهیم و در مقابل هیچ نیرویی سر تسلیم خم نمی‌کنیم.