حزب اتحاد دمکراتیک: ربایش رفقای ما هدف قرار دادن حزبمان و تحقق سیاست‌های دشمن است

حزب اتحاد دمکراتیک در خصوص ربودن اعضای این حزب در هولیر از سوی پارت دمکرات کوردستان با انتشار بیانیه‌ای اظهار داشت که رباش اعضای ما در هولیر، هدف قرار دادن حزبمان و تحقق سیاستهای دشمن است که تلاش‌هایش برای نابودی خلق کورد با شکست مواجه شده است.

شورای عمومی حزب اتحاد دمکراتیک در خصوص ربایش نمایندگان این حزب در هولیر از سوی پارت دمکرات کوردستان بیانیه‌ای را صادر کرده است. حزب اتحاد دمکراتیک در این بیانیه اظهار داشته است که: لازم است اقدامات تحریک کننده‌ای که بر خلاف موازین حقوق بشر و ارزش‌های میهن‌دوستانه هستند، متوقف شوند. حزب اتحاد دمکراتیک از نیروهای میهنی، دمکراتیک، احزاب، سازمان‌ها و نمایندگان حقوق بشر درخواست نمود که تلاش‌هایشان را برای آزادی افراد ربوده شده بکار ببندند.

در بیانیه آمده است:

در زمانیکه تمام نیروها خواستار از میان برداشتن تمام شیوه‌های تنش و اختلافات بوده‌اند و خواهان اتحاد برای حفظ دستاوردهای خلق کورد از طریق دیالوگ و گفتگو هستند، نیروهای امنیتی در هولیر در چارچوب ممانعت از نگرش‌های آزاد و به سکوت واداشتن صدای مبارزه، سرکوب مبارزه و اتحاد خلق کورد، شماری از افراد مبارز ما را ربوده‌اند. علی‌رغم تمام فراخوان‌های ما، این فراخوان‌ها علیرغم گذشت مدت زمان زیادی بدون نتیجه مانده است و تا کنون از سرنوشت رفقایمان اطلاعی در دست نیست. این اقدام وضعیت را تنش آلودتر می‌کند. ربودن اعضای ما هدف قرار دادن حزبمان و تحقق سیاستهای دشمنانه‌ای است که در تلاششان برای از میان برداشتن خلق کورد با شکست مواجه شده‌اند. زیرا به غیر از ایجاد اختلاف بین کورد، آسیب وارد آوردن بر کورد، هیچ راهکار دیگری را در دست ندارند.

حزبمان به شیوه‌ای دمکراتیک تلاش کرده است و همچنان تلاش می‌نماید که همواره بر اساس مواضع مشترک حرکت کرده و از دیالوگ و حل مسئله کورد از طریق دمکراتیک و بنیادین حمایت کرده است. اما مبارزه دمکراتیک ما با اقدامات ضد دمکراتیک مواجه می‌شود و اخیرا اعضای حزبمان از سوی پارت دمکرات کوردستان ربوده شده‌اند.

ما به عنوان شورای عمومی حزب اتحاد دمکراتیک این اقدامات سرکوبگرانه علیه مبارزات حزبمان را محکوم کرده و خواهان آزادی ربوده‌شدگان هستیم. زیرا آنها هیچ گناهی ندارند، تنها عضو حزبمان بوده و به مبارزه سیاسی و دمکراتیک معتقد هستند. از طرف‌های مسئول می‌خواهیم که دست از اقدامات تحریک کننده و بدور از ارزش‌های بشری و میهن‌دوستانه دست برداشته و از تمام نیروهای میهنی، دمکرات، احزاب و سازمان‌ها، مدافعان حقوق بشر می‌خواهیم که برای آزادی اعضای حزبمان با ما همکار باشند.