جنایت رژیم متجاوز ترک در تل‌رفعت؛ ٣ شهید، ۵ زخمی | تکمیلی

رژیم اشغالگر ترک یکبار دیگر منطقه تل‌رفعت کانتون شهبا را با پهپادهای تهاجمی هدف حمله قرار داد. در این حمله ٣ شهروند به شهادت رسیدند و ۵ تن دیگر زخمی شدند.

رژیم اشغالگر ترک صبح امروز با پهپادهای تهاجمی منطقه تل‌رفعت در کانتون شهبا را هدف حمله قرار داد.

به گفته منابع بیمارستانی در این جنایت رژیم ترکیه حداقل ٣ شهروند جانباختند و ۵ تن دیگر زخمی شدند.

هویت دو تن از شهدا رشید علیکو (٢٨ ساله) و فاطمه عثمان مامو (٢٢ ساله) احراز شده است.

هویت ٧ زخمی‌ بدین شرح است:

سمیر عبدالقادر رشو (٣١ ساله)

منان رشید حسن (۵٧ ساله)

حسین مراد قروکی (٢٢ ساله)

عگید فخری شیخو (٣٢ ساله)

ظهیر عبدالرحمان محمد (٣۶ ساله)

تصاویری ارسالی به خبرگزاری فرات گویای وضعیت شماری از زخمی‌های این حمله ترکیه است. برخورد ترکش به زخمی شدن چندین شهروند انجامیده است

انفجار به منازل و خودروهای اطراف محل حمله خسارت وارد کرده است.