کوبانی: بارزانی قاتل شهدای چیای زندوره است

روز گذشته صدها نفر از ساکنان کوبانی با برگزاری تظاهراتی، خیانت و مزدوری پارت دمکرات کوردستان علیه خلق کورد و جنبش رهایی کوردستان و حملات اخیر پارت دمکرات کوردستان به نیروهای گریلا را محکوم کردند.

روز گذشته در کوبانی، به منظور محکوم کردن خیانت و همکاری حزب بارزانی با ارتش اشغالگر ترک در حمله با گریلاهای آزادی کوردستان، ساکنان کوبانی راهپیمایی کردند. این راهپیمایی از مرکز شهر آغاز شده و تا میدان شهید عگید ادامه پیدا کرد. راه پیمایان شعارهایی را در محکوم کردن خیانت و مزدوری سر داده و پلاکاردی را تحت عنوان «بارزانی قاتل شهدای ما در زندوره است» در دست داشتند. راهپیمایی در میدان شهید عگید راهپیمایی به میتینگ تبدیل شده و سارا خلیل از اعضای مدیریت دفتر زنان حزب اتحاد دمکراتیک سخنرانی کرد.

در این سخنرانی سارا اظهار داشت که در زمانیکه دولت اشغالگر ترک به حملات وحشیانه دست می‌زند، نیروهای پارت دمکرات کوردستان به برادران خود خیانت می‌کنند. پارت دمکرات کوردستان با تکرار تاریخ خود دست به خیانت می‌زند و به همین دلیل لازم است که ما در مقابل خیانت متحد شویم، تا بتوانیم برادری و اتحاد را به پیروزی رسانده و دشمن را از میان برداریم.

سارا در سخنرانی خود اظهار داشت که باید به ویژه زنان کورد در مقابل خیانت مبارزه منسجم خود را ادامه دهند، زیرا این شهید بریتان بود که مبارزه علیه خیانت را آغاز کرد. در پایان وی شهادت ۷ نفر از گریلاهای آزادی کوردستان را در حمله نیروهای پارت دمکرات کوردستان محکوم کرد.

سپس حسن موسی از اعضای خانواده شهدای منطقه فرات سخنرانی کرده و خاطرنشان ساخت که اخیرا دولت ترک حملات خود را بر منطقه در تمام ابعاد ممکن افزایش داده است. موسی در این سخنرانی اعلام کرد که همکاریهای پارت دمکرات کوردستان با دولت ترک و حمله به نیروی گریلا، به بهانه‌ای برای اشغال دایمی باشور کوردستان از سوی ترکیه تبدیل شده و در ادامه افزود: این حمله در راستای منافع دشمنان قرار داشته و به منافع ملی کورد و برادری خلق‌ها هیچ کمکی نمی‌کند.

در خاتمه حسن موسی با تاکید بر ادامه راه شهدا، اعلام نمود که چنین رویدادهای آرامش و ثبات خلق‌های منطقه را بر هم زده و لازم است که متوقف شوند.