'لازم است که جوانان در مقابل جنگ ویژه ایستادگی کنند'

اتحادیه روشنفکران فرهنگ و هنر شهر منبج و روستاهای تابعه آن از تمام آحاد جامعه و خصوصا جوانان درخواست کردند تا در مقابل جنگ ویژه و روانی دولت اشغالگر ترک مقاومت کرده و با ادعاهای غلط دچار فریب نشوند.

دولت اشغالگر ترک از طریق جاسوسان خود در میان بخش‌های مختلف جامعه تلاش دارد تا به ابعاد این جنک دامن بزند. هدف از آن هم فتنه‌انگیزی و گسترش ادعاهای دروغی است تا در نهایت بتواند از طریق آنها قدرت و اراده جوانان را تضعیف کرده و آنها را از اهداف واقعی برای ایجاد جامعه‌ای اخلاقی و آزاد دور کرده و امنیت منطقه را برهم بزند.

احمد الیوسف ریاست مشترک اتحادیه روشنفکران شهر منبج در این باره اظهار داشت: در سال‌های گذشته دولت‌های استعمارگر راهکارهای مختلفی از جمله جنگ ویژه روانی را گسترش داده‌اند. این جنگ از طریق فرهنگ، اطلاع‌رسانی و تبلیغات به پیش برده می‌شود و تلاش می‌گردد تا عرف و عادات جامعه را تغییر دهند.

احمد الیوسف در بخش دیگری از سخنان خود افزود: هدف از جنگ ویژه روانی کنترل جامعه بوده و در این باره اظهار داشت: دولت پیش از آغاز حملات نظامی خود، هجوم خود را بر اساس حمله به حاکمیت اجتماعی تنظیم کرده و تلاش می‌کند تا گسترش فساد، مواد مخدر را در میان جامعه گسترش داده و جامعه و خصوصا جوانان را وادار به کوچ کند.

در رابطه با هدف قرار دادن جوانان روشنفگر، احمد الیوسف اظهار داشت: جوانان فعال‌ترین بخش جامعه محسوب می‌شوند، در نتیجه بیشتر تحت تاثیر ابعاد جنگ روانی قرار می‌گیرند، بسیاری از جوانان تلاش می‌کنند تا از میهن خارج شوند و زندگی بهتری را در خارج جستجو کنند. وی اظهار داشت که ما جوانان را فرا می‌خوانیم تا در مقابل این پدیده بایستند، پیوندهایشان را با اخلاق، ارزش‌ها و خاک خود نگسلند. به فرزندان خود میهن‌دوستی را بیاموزند.

احمد قبیرطایی ریاست مشترک کمیته فرهنگ و هنر شهر منبج و روستاهای تابعه آن هم در همین رابطه اظهار داشت: جنگ ویژه و روانی اهداف بسیاری را دنبال می‌کند و این جنگ تاثیر بسزایی را بر جوامع، خصوصا جوانان دارد. این وضعیت، ترس، نگرانی و نا امیدی را در میان خلق ایجاد کرده و به همین دلیل عده بسیاری دست به مهاجرت می‌زنند.

احمد قبیرطایی اعلام کرد که جنگ ویژه تغییر رویکردها و اعتقادات را هدف خود می‌داند و در این باره گفت: لازم است خلق، خصوصا جوانان اطلاعات و اگاهی خود را تقویت کرده و اجازه ندهند که از منابع غیر قابل اطمینان، اخبار دروغ منتشر شود. وی در خاتمه اظهار داشت که جامعه برخوردار از نیروی فکری می‌تواند در مقابل جنگ روانی ایستادگی کرده و حکومت‌مندی و ابزارهای آن را به خوبی بشناسد.