عملیات ق.س.د علیه داعش در روز سوم ادامه دارد

عملیات نیروهای سوریه دمکراتیک ق.س.د در عجین دیرالزور علیه تبهکاران داعش ۳ روز است که ادامه دارد و نیروهای ق.س.د به چندین محل استقرار تبهکاران حمله کردند.

نیروهای سوریه‌ی دمکراتیک از روز یکشنبه‌ی گذشته در مناطق شمال و شمال شرق در عجین دیرالزور عملیات امنیتی و نظامی گسترده‌ای را آغاز کرده‌اند.

این عملیات با هدف مبارزه با تبهکاران داعش که در مناطق عجین و در مرزهای عراق تحرکاتی دارند، آغاز شده است.

اعلام شد که نیروهای ق.س.د طی ۷۲ ساعت گذشته تعداد زیادی راه و مسیر که تبهکاران داعش برای عبور تبهکاران و همچنین انتقال اسلحه به کار می‌گرفتند را پیدا کرده‌اند. همچنین دهها خندق و تونل تبهکاران با موشک منفجر شده است.