نورشن حسین: پ.د.ک به آدم‌ربایی دست زده است/ پ.د.ک تنها حزب است که خودمدیریتی روژاوا را رد می‌کند

نیروهای حزب دمکرات کوردستان در مورخ ۱۰ ژوئن ۲۰۲۱ میلادی، نمایندگان خودمدیریتی شمال و شرق سوریه و اعضا حزب اتحاد دمکراتیک را در حالی که برای استقبال و خوشامدگویی از میهمانان سیاسی و دیپلماتیک غربی به فرودگاه هولیر مراجعه کرده بودند، بازداشت کردند.

وبسایت هفته‌نامه خوه‌بون در رابطه با ربودن جهاد حسن، مصطفی عثمان خلیل و مصطفی عزیز مصطفی نمایندگان اداره خودگردان شمال و شرق سوریه و حزب اتحاد دمکراتیک از سوی پ.د.ک با نورشن حسین نماینده اداره خودگردان شرق و شمال سوریه در جنوب کوردستان (سلیمانیه) مصاحبه کرده است.

نورشن حسین اظهار داشت که همه نیروهای سیاسی، نمایندگان پارلمان، سازمان‌ها و نهادها در جنوب کوردستان نمایندگی اداره خودگردان روژاوا را پذیرفته اند، تنها پ.د.ک است نمایندگی ما را قبول ندارد و آن را رد می‌کند.

خو‌ه‌بون: آیا پس از بازداشت اطلاعی از وضعیت و سرنوشت آنان دريافت کرده‌اید؟ پارت دمکرات کوردستان آیا در ارتباط با آنها با شما صحبت کرده و چیزی را با شما در میان گذاشته است؟

نورشن حسین: رفقای ما از سوی پ.د.ک در فرودگاه هولیر بازداشت شدند. در واقع ما  آن را بیشتر آدم‌ربایی می‌دانیم و نە بازداشت. چون از طرف نهادهای رسمی و آسایش دولت فدرال جنوب کوردستان هیچ مدرکی دال بر بازداشت و تحت تعقیب بودن رفقای ما وجود ندارد. آنها تنها در فرودگاه هولیر بازداشت شدە و تا کنون هیچ اطلاعی از وضعیت آنها نداریم و هنوز بە ما اطلاع نداده اند کە آیا آنها را پیش خود نگاه داشته اند و در چه وضعیتی می‌باشند.

خوه‌بون: جهاد حسن نماینده خودمدیریتی شمال و شرق سوریه در جنوب کوردستان است. شما با هم وظایف دیپلماتیک خود را در جنوب کوردستان انجام می‌دهید. چرا به خصوص جهاد حسن و اعضا پ.ی.د یعنی مصطفی خلیل و مصطفی عزیز را بازداشت کرده‌اند؟

نورشن حسین: این رفقای ما نماینده خودمدیریتی روژاوا در هولیر هستند. یکی از آنها جهاد حسن است. دو تن دیگر اعضای پ.ی.د به نام‌های مصطفی خلیل و مصطفی عزیز هستند، آنها مسئول موضوعات سیاسی-دیپلماتیک بودند. آنها کارهای اداری- بوروکراتیک لازم جهت استقبال از مهمانان خارجی را انجام می‌دادند.

آن مهمانان نیز از سوی هیئت «کارزار بین‌المللی صیانت از کوردستان» جهت دیالوگ در بارە دفاع از صلح و آزادی کوردستان و انجام این مهم آمده بودند. آن‌ها مجموعه‌ای از وکیل دادگستری، سیاستمدار و فعالان سرشناس بودند. آنها افرادی بودند که از کوردستان در برابر اشغالگری دولت ترکیه صیانت می‌کنند و هوادار مقاومت بوده در جبهه کوردستان قرار دارند.

آنها می‌خواستند، دیدارهایی با حکومت اقلیم کوردستان و چهره‌های سیاسی داشتە باشند. دوستان ما هم به عنوان یک وظیفه رسمی به استقبال آنها رفته بودند، ولی ربوده شدند. تا این لحظه چیزی در رابطه با آنها با ما در میان گذاشته نشده است.

خوه‌بون: حزب دمکرات کوردستان (پ.د.ک) چه نیازی به دستگیری نمایندگان غرب کوردستان دارد، هدفشان از این کار چه است؟ با چه منظوری این اقدام را انجام داده‌اند؟

نورشن حسین: چنین اعمالی، بازداشت یا ربودن نمایندگان سیاسی دیپلماسی اداره خودگردان شمال و شرق سوریە اقدامی ضد حقوق بشر است. این عمل با قوانین بین‌المللی در تعارض بوده و آن را نقض می‌کند و حتی برخلاف قوانین داخلی جنوب کوردستان نیز می‌باشد. بازداشت و دستگیری آنها در واقع به معنای تکمیل طرح دولت ترکیه در مورد جنوب کوردستان و به طور کلی در خاک کوردستان است. ما می‌دانیم که حزب دمکرات کوردستان به طور کلی تحت تأثیر سیاستهای ترکیه قرار گرفته است، تحت تأثیر تهدیدهایی است که ترکیه در اقلیم کوردستان انجام می‌دهد و حزب دمکرات کوردستان، آنچه ترکیه می‌خواهد را در قبال کوردستان بە انجام می‌رساند. سیاست پ.د.ک در قبال اداره خودگردان شمال و شرق سوریه از ابتدا سیاستی کوردی و ملی نبود. به درخواست ترکیه، می‌خواست سیاست نابودی و خفه کردن خودمدیریتی و برادری و برابری ملت‌ها را پیرو کرده و انجام دهد. ما می‌دانیم که دولت آ.ک.پ-م.ه.پ نمی‌خواهد مسئله کورد و اداره خودگردان کوردها به موفقیت برسد و ملت کوردستان حقوق خود را به دست آورد.

خوه‌بون: آیا در این رابطە نارضایتی و اعتراضی در جنوب کوردستان وجود دارد؟ چە کاری لازم است انجام شود؟

نورشن حسین: این مسئله و بسیاری از مسائل دیگر مایه‌ی نارضایتی عمومی مردم جنوب کوردستان است، در واقع رابطه ما به عنوان نمایندگان روژاوا و نماینده اداره خودگردان شمال و شرق سوریه با بسیاری از احزاب سیاسی و نهادهای رسمی جنوب کوردستان روابط حسنه‌ای داریم و روابط ما در سطح بسیار خوبی ادامه دارند. تنها حزب دمکرات کوردستان از به رسمیت شناختن نمایندگی ما طفره رفته است. البته نارضایتی عمومی بە این دلیل وجود دارد. افکار عمومی جنوب کوردستان این رویکرد حزب دمکرات کوردستان را نمی‌پذیرند. در این پیوند تاکنون چندین بیانیه مشترک منتشر کرده‌ايم. فشار رسانه‌ای هم برای آزادی دوستان و اعضا دیپلماتیک نمایندگیمان نیز انجام گرفتە است. متاسفانه هنوز هیچ پاسخی از سوی حزب دمکرات کوردستان دریافت نکرده‌ایم.

لازم است، همه نیروهای سیاسی جنوب کوردستان، احزاب سیاسی، شخصیت‌ها، روشنفکران و به ویژه نمایندگان پارلمانی مجلس جنوب کوردستان باید در برابر این گونه اعمال بایستند و بە بازداشت اعضا دیپلماتیک ما اعتراض کنند. از آنجا که خود نمایندگان مجلس در این کار سهیم نبوده‌اند، آنها را مسئول این کار نمی‌دانم و بر این باور هستیم که این عمل از سوی نهادهای رسمی مسئول حفظ امنیت ملی انجام نگرفته است.

حزب دمکرات کوردستان این کار را  سرخود انجام داده است. بنابراین درخواست می‌شود که نارضایتی و اعتراض به این عمل بە شکلی واضح و مشخص انجام گیرد، چون فارغ از این و بدون شکل گیری نارضایتی عمومی، سیاستهای اعمالی علیه روژاوای کوردستان متوقف نخواهند شد.

خوه‌بون: موضع نیروهای بین‌المللی در رابطه با این موضوع چه بوده است، آیا سازمان‌ها یا نهادهای بین‌المللی در این پیوند با شما تماسی گرفته‌اند؟

نورشن حسین: تا این لحظە شاهد موضع روشنی از سوی قدرت‌های بین المللی نبوده‌ایم. نهادها و سازمان‌های بین‌المللی همانطور که در رابطه با  اقدامات ضدبشری دولت ترکیه علیه روژاوا سکوت کرده‌اند، در این باره نیز سکوت کرده‌اند. تا کنون تنها بیانیه مشترکی با هیئت صلح و آزادی که از کوردستان حمایت می‌کند، منتشر شده است، بسیاری از چهره‌های خارجی، دوستان و طرفداران کوردها، نارضایتی خود را اعلام کرده‌اند. بیانیه داده‌اند، بە وضوح و با شرکت در برنامه‌های تلویزیونی خواستار آزادی رفقا و دیپلماتهای ما شده‌اند، اما تا کنون پاسخ مثبتی به این خواسته‌ها داده نشده است.