نیروهای امنیت داخلی: ادعاهای دولت ترکیه دور از واقعیت است

نیروهای امنیت داخلی شمال و شرق سوریه اعلام کرد که ادعاهای سازمان اطلاعاتی ترک مبنی بر اینکه 'در حسکه عملیاتی را به انجام رسانده‌اند' دروغ محض است.

نیروهای امنیت داخلی شمال و شرق سوریه در وبسایت خود اطلاعیه‌ای منتشر کرد. در اطلاعیه آمده است:"رسانه‌های دیجیتال رژیم ترکیه گزارشی را در مورد سوءقصد علیه نصرت ایبیش از سوی شبکه استخبارات رژیم ترک در حسکه منتشر کرده‌اند.

این گزارش دور از واقعیت است. آحاد خلقمان لازم است فریب این گزارشها را نخورند، زیرا با هدف جنگ ویژه رژیم اشغالگر ترکیه در مناطق ما تنظیم و منتشر می‌گردند."