نیروهای سوریه دمکراتیک شمار شهدا و مجروحان خود را در حملات هسته‌های مخفی داعش منتشر کرد

نیروهای سوریه دمکراتیک اعلام نمود که ۱۷ نفر از اعضای آن، نیروهای امنیت داخلی و داوطلبان نهادهای خدمات رسانی در حملات داعش به زندان غویران در حسکه به شهادت رسیده و ۲۳ عضو هم مجروح شده‌اند.

مرکز اطلاع رسانی نیروهای سوریه دمکراتیک (ق.س.د) با انتشار بیانیه‌ای شمار شهدا و مجروحان خود را از زمان آغاز حملات هسته‌های مخفی داعش که سه روز قبل حمله را به زندان غویران در حسکه آغاز کردند، منتشر کرد.

در این بیانیه آمده است:

"در حملات تروریستی اخیر داعش به زندان حسکه که از ۲۰ ژانویه آغاز شد، شروان‌های ما مقاومت بی‌نظیری را برای دفاع از منطقه و امنیت ساکنان آن انجام دادند. همچنین شروانان با فداکاری‌های خود اجازه ندادند طرح تروریست‌ها در حاکمیت بر زندان و خروج تروریستها با موفقیت همراه باشد.

ما به عنون نیروهای سوریه سوریه دمکراتیک با غرور اعلام می‌کنیم که از ساعت‌های ابتدای این حمله تا کنون در مقابل تروریستها و تلاش برای فرار تبهکاران از زندان، ۱۷ نفر از نیروهای نظامی و امنیت داخلی و داوطلبان خدمات عمومی به شهادت رسیده‌اند. ۲۳ نفر از هوالانمان و کارگران مدنی هم مجروح شده‌اند، امیدواریم هر چه زودتر بهبود پیدا کنند.

فداکاری شهدای ما منبعی برای قدرت تمام شروانان ما است که در مقابل سازمان تروریستی داعش همچنان مبارزات خود را ادامه می‌دهند."