پیام تبریک حزب اتحاد دمکراتیک به مناسبت سالگرد تاسیس پ.ک.ک

پ.ی.د ۴۳مین سالگرد تاسیس پ.ک.ک را گرامی داشت و از نیروهای بین المللی درخواست نمود پ.ک.ک از 'لیست سازمان‌های تروریستی' بیرون کشیده شود.

حزب اتحاد دمکراتیک (پ.ی.د) به مناسبت سالگرد تأسیس حزب کارگران کوردستان بیانیه‌ای منتشر کرد.

در بیانیه پ.ی.د آمده است:

انقلاب‌هایی که تاریخ را تغییر داده‌اند در میان خلق‌هایی به وجود آمده‌اند که قربانی ظلم و ستم و بی‌عدالتی بوده و مانند جرقه‌ی آتش بوده است.

تاسیس پ.ک.ک در نتیجه‌ی ظلم و ستم علیه خلق کورد بود. در نتیجه‌ی این ستم‌ها کسانی که دارای تفکر و اراده‌ی آزاد و شخصیت کورد بودند، با تکیه بر ارزش‌های ملی و انسانی پا در این راه نهادند. سپس دور یکدیگر جمع شده و پس از کنگره‌ی تاسیسشان در سال ۱۹۷۸ به یک حزب سیاسی تبدیل شدند. این حزب با راه و روش و عقیده کادرهایش و همچنین با پایبندی به ارزش‌های جامعه‌ی کورد با شجاعت و صرف هزینه‌های بسیار و همچنین با نفی نیروهای سرکوبگر، جای خود را در دل همه‌ی کوردها باز کرد. چون این کارها در عمل انجام می‌شد. این امر سبب شد تا پ.ک.ک به عنوان حزب شهدا شناخته شود.

جنبش آزادی خلق و حقوق دمکراتیک در مقابل رژیم ترک سکوت نکرد. رژیم ترک برای ممانعت از انتشار تفکر و اندیشه و اخلاق و روح مقاومت پ.ک.ک در میان خلق کورد و سایر خلق‌ها، به هر شیوه سرکوب و خشونت و دستگیری بی‌سابقه‌ در طول تاریخ متوصل شد و در میان کوردها جاسوسی‌گری را گسترش داد. سپس این حزب را در لیست ترور قرار دادند تا مانع از فعالیت‌هایش در سطح جهان و ایجاد ارتباط با سازمان‌های بین‌المللی شوند. دولت ترکیه زمانی که دید جنبش آزادی جامعه‌ی کوردستان گسترش می‌یابد و نمی‌تواند از برنامه‌هایش در منطقه جلوگیری کند، با شرکت همه نیروهای هژمونگرا، توطئه‌ای بین‌المللی انجام داده تا پیشاهنگ و رهبر این مبارزات عبدالله اوجالان را دستگیر کند.

علی‌رغم همه‌ی این تلاش‌ها و دشمنی‌ها، پ.ک.ک با ارزش‌ها و قربانی کادرهایش و اندیشه‌ی صحیح رهبرش گسترش یافته و توانست پیشرفتی بزرگ تحت عنوان "پروژه ملت دمکراتیک" را بر اساس "کنفدرالیسم دمکراتیک" که محصول ایده‌های رهبر اوجالان است را اجرا کند که برادری خلق‌ها و زندگی مشترک را به جای جنگ می‌پذیرد. این جنگ‌ها زمینه‌های فراوانی را برای دخالت نیروهای اشغالگر خارجی ایجاد می‌کند. با فداکاری و اصرار اعضا و طرفداران و هم‌پیمانان، این حزب توانسته است در مقابل تاریکترین نیرو و در مقابل ویرانگری بایستد. به همین دلیل این حزب در میان خلق‌های جهان جایگاه ارزشمندی را دارد. دیگر پ.ک.ک مانند نجات دهنده و مدافع خلق‌ها در مقابل ترور دیده می‌شود.

 ۴۳مین سالگرد تاسیس پ.ک.ک را به خلق‌های کوردستان و خلق‌های خاورمیانه تبریک می‌گوییم. ما معتقدیم که فکر و اندیشه رهبر خلق کورد، عبدالله اوجالان سبب شجاعت و نمونه‌ی مقاومت برای حفظ خلق و حقوقشان است. ما او را به عنوان سرچشمه‌ی فکر و فلسفه پروژه ملت دمکراتیک می‌بینیم که برای بنیاد نهادن آن در شمال و شرق سوریه کار و تلاش می‌کنند. از همه نیروهای دمکراتیک و حقوق بشری درخواست می‌کنیم برای خارج کردن پ.ک.ک از لیست ترور تلاش نمایند. همچنین از افکار عمومی درخواست می‌نماییم تا در کمپینی که هدف آن آزاد نمودن رهبر آپو و خارج کردن پ‌.ک.ک از لیست ترور است، شرکت نمایند."