پیوستن یکصد جوان روژاوا به نیروهای مدافع خلق

در روژاوای کوردستان صد جوان به مقاومت نیروهای ه.پ.گ و یژا ستار پیوستند

پس از راهپیمایی طولانی مدت جوانان روژاوای کوردستان از قامشلو تا دیرک،۱۰۰ جوان با پیوستن به نیروهای گریلا اعلام کردند، در کنار نیروهای گریلا علیه اشغالگری مبارزه می‌کنند.

راهپیمایی طولانی جمعیت جوانان انقلابی و اتحاد زنان جوان که علیه اشغالگری دولت ترکیه از قامشلو آغاز شده بود، شب گذشته و پس از سه روز در دیرک روژاوای کوردستان پایان یافت.

پس از انجام راهپیمایی جوانان بیانیه‌ای را قرائت کردند که در آن آمده بود: باید جوانان کورد از هر چهار بخش کوردستان بسیج شوند تا دوشادوش گریلا در مقابل دشمنان بایستند. خوب می‌دانیم که اگر جوانان و گریلا با هم باشند، هیچ نیروی اشغالگری نمی‌تواند سرزمین ما را اشغال کند. به همین دلیل یک بار دیگر خاطر نشان می‌کنیم که در کنار گریلا در جنگ با شکوه آواشین، زاپ و متینا قرار می‌گیریم و مانند جوانانی که شاهین‌آسا به سوی قله‌های زاگرس رفتند، پیروزی را برای خلقمان تضمین می‌کنیم.

پس از قرائت این بیانیه، ۱۰۰ جوانی که در این راهپیمایی شرکت کرده بودند، اعلام کردند برای مقاومت و جنگ علیه اشغالگران دوشادوش گریلاهای جنبش آزادیخواهی به کوهستان‌های کوردستان می‌روند.