ربودن ١١ شهروند عفرین اشغالی از سوی رژیم ترک

رژیم اشغالگر ترک حداقل ١١ شهروند عفرین اشغالی را در بخش‌های بلبل و راجو ربود.

رژیم غاصب ترک و مزدورانش ١١ شهروند عفرین اشغالی از جمله یک زن را در بخش‌های بلبل و راجو ربودند.

به گفته منابع محلی هویت ربوده‌شدگان روستای ماملو در بخش راجو به این شرح است:

رشید رشید زِبار (۶۵ ساله)، احمد محمد خلیل زِبار (۴۵ ساله)، صلاح احمد ابراهیم(٣٨ ساله)، صبری محمد فارس (٣۵ ساله)، صمد حسن علوکو (٣۵ ساله)، حسین محمد ابراهیم (۶٧ ساله) و قازقلی امین فارس (۴۵ ساله).

منابع محلی یاداور شدند که جمعیت روستای ماملو ٩٠ نفر است که از دائما تحت فشار مزدوران رژیم اشغالگر ترک قرار دارند و تبهکاران گاه و بیگاه تعدادی از روستائیان را به گروگان می‌گیرند.

مزدوران ترکیه همچنین روستای قستل خدریا در بخش بلبل عفرین اشغالی یک زن را به نام لیلا محمد (۴۶ ساله) ربوده‌اند.