ریاض درار: درعا و مناطق دیگر نیازمند راهکاری انقلابی هستند

ریاض درار اعلام کرد که درعا از میان دو گزینه ویرانی و تسلیم یکی را انتخاب کرد و در این میان روسیه تلاش می‌کند حکومت دمشق را همچنان مورد حمایت قرار دهد تا بتواند همچنان حضور خود را در این کشور مشروعیت ببخشد.

نیروهای حکومت دمشق نخستین بار بعد از سال ۲۰۱۱، دو روز قبل در نتیجه گلوله‌باران و محاصره دو ماهه شهر درعا وارد این شهر شدند.

روسیه در درعا به منظور تداوم حاکمیت حکومت دمشق فعالیت می‌کند

در رابطه با تحولات صورت گرفته در درعا و جنوب سوریه، خبرگزاری هاوار گفنگویی را با ریاض درار، ریاست مشترک مجلس سوریه دمکراتیک انجام داده است. ریاض درار در این باره اظهار داشت: روسیه تلاش می‌کند تا بار دیگر حضور حکومت دمشق در سوریه را مشروعیت ببخشد. رژیم بشار اسد چتر مشروعیت حضور روسیه و ایران در سوریه است و این دو کشور در سوریه از نقش‌های مشترک و فعالیتهای همکارانه برخوردارند. این دو در همکاریهای خود، درعا و شهرهای دیگر را ناگزیر به انتخاب دو گزینه کرده‌اند. تسلیم یا ویرانی؛ دولت‌های هژمون این امکان را برای حکومت دمشق فراهم آورده‌اند که رژیم بدون توجه به موازین اخلاقی و حقوق بین‌المللی، از قدرت سخت استفاده کرده و روسیه از طریق پیمانهای خود توانسته است که مقاومت را تضعیف کند.

درعا نیز از جمله چهار منطقه دیگر سوریه مانند ادلب، غوطه شرقی و نواحی حمص و حما بود، روسیه و ایران و دولت ترک در رابطه با این چهار منطقه در نشست استانه در مه ۲۰۱۷ توافق کرده بودند که این چهار منطقه به عنوان مناطق عاری از سلاح به رسمیت شناخته شوند. روسیه همراه با ترکیه از برگزاری نشست آستانه و سوچی به موفقیت دست یافته و توانست دستورات خود را در سوریه در مناطق عاری از سلاح گروه‌های تبهکار در حمص، دمشق و حما تحمیل کند و آنها را ناگزیر کند تا سر تمکین در مقابل حکومت دمشق فرد بیاورند یا با حمایت ایران و روسیه ساکنان این منطقه به ادلب و مناطق شمالی تحت اشغال ترکیه آواره شوند. در این روند هزاران کورد هم آواره شدند.

ریاض درار در رابطه با اهمیت حاکمت در درعا برای حکومت دمشق در مرحله کنونی اظهار داشت: هم اکنون درعا برای سیاستهای دمشق که اکنون خواهان بازگشت به شورای کشورهای عربی است بسیار مهم است. زیرا می‌توان مشاهده کرد که سوریه مایل است به این شورا بازگردد. از طرف دیگر کارت‌های دیگری از جمله مسئله گاز، برق و مسئله لبنان هم در این باره اهمیت دارند. بنابه این مسائل درعا برای سوریه بسیار مهم است و تاثیر فراوانی بر دموگرافی منطقه و اطراف خود دارد. ابتدا فعالیتها و تلاش‌ها از طریق توافق صورت می‌گرفت؛ اما اکنون اقدامات سیاسی از طریق قدرت سخت نظامی ادامه پیدا می‌کند. طبق اطلاعات بدست آمده از منابع محلی، نیروهای حکومت دمشق نزدیک به ۵۰ هزار نفر از ساکنان درعا را به سوی روستاها و مناطق اطراف کوچانده‌اند.

مناسبترین راه حل تکیه بر پروژه شهروندی واقعی است

ریاض درار ریاست مشترک مجلس سوریه دمکراتیک در رابطه با راهکارهای لازم برای حل بحران سوریه اظهار داشت: این مسئله نیازمند در پیش گرفتن راهکاری انقلابی است که مقاومت صلح‌طلبانه و کسب حمایت همه جانبه و ایجاد تغییری اساسی را برای اتخاذ راهکارهای مدرن هم در درعا و هم در تمام نقاط دیگر سوریه در نظر داشته باشد.

ریاض درار در بخش دیگری از سخنان خود اظهار داشت: مناسبترین راه حل این است که در تمامی مناطق درعا و مناطق دیگر سوریه بر پروژه شهروندی واقعی تکیه شود تا قراردادی اجتماعی را برقرار کرده و به تمام حقوق شهروندان اعتراف شود. لازم است که بین عناصر و مولفه‌های سوریه و حقوق آنان در قانون اساسی هیچگونه تبعیضی وجود نداشته باشد. لازم است که حقوق شهروندی مبنای مبارزه و فعالیتهای دمکراتیک باشد، خلق بتواند خود را مدیریت کند و کشور اداره شود. لازم است کسانی که مقاومت کرده‌اند و برای کسب آزادی خونشان بر زمین ریخته شده است، این دیدگاه را اتخاذ کنند. این مسیر، مسیری طولانی است.