سازمان‌های بشردوست نباید تحت تاثیر سیاست‌های خصمانه با خلق‌های منطقه قرار گیرند

گلستان آتی، عضو کمیته مرکزی حزب دمکراتیک کورد سوریه، کاهش دبی آب مصرفی بر آوارگان عفرینی در منطقه شهبا از سوی یوسیسف UCICEF را محکوم کرده و اظهار داشت: لازم است که سازمان‌های بشردوست نسبت به خلق‌های منطقه سیاست‌های خصمانه را در پیش نگیرند.

حکومت دمشق از یک طرف تحریمهای سنگین خود را بر منطقه شهبا تحمیل کرده است و از طرف دیگر دولت اشغالگر ترک و تبهکاران وابسته به آن نیز روزانه مناطق غیر‌نظامی این کانتون را هدف قرار می‌دهند. جامعه جهانی به جای اینکه در این باره وظایف بشردوستانه خود را انجام دهد، به شریک دشمنی با خلق‌های شمال-شرق سوریه تبدیل شده است.

بخش دیگری از دشمنی و تزویر علیه آوارگان، سازمان کودکان سازمان ملل متحد UNICEF است که سهم اختصاص یافته برای آب آشامیدنی آوارگان در کمپ‌های شهبا را کاهش داده است. و دولت ترک نیز آب آشامیدنی را بر روی ساکنان حسکه قطع کرده است.

همزمان با تداوم تعطیلی درواز مرزی تل کوچر و گشودن دروازی باب الهوا که تحت کنترل تبهکاران هیات التحریر الشام قرار دارد، بیش از ۵ میلیون نفر سوری از دسترسی به کمکهای بشردوستانه بی‌بهره مانده‌اند.

سازمانهای بشردوست نباید تحت تاثیر سیاستهای دشمنانه با خلق‌های منطقه قرار بگیرند

در این رابطه گلستان اتی عضو کیمته مرکزی حزب دمکرات کورد درسوریه اظهار داشت که دولت اشغالگر ترک به تمام راهکارهای نظامی، روانی تلاش می‌کند وضعیت را بر ساکنان شهبا وخیم کرده سیاستهای سختگیرانه‌ای را علیه آوراگان عفرینی دنبال کتد. حکومت دمشق نیز محاصره بر منطقه را ادامه داده و اجازه نمی‌دهد که مایحتاج لازم وارد منطقه شود و این اقدام نیز به نوعی حمایت از ترکیه محسوب می‌شود که تلاش می‌کند تا مناطق دیگر سوریه را به اشغال دربیاورد.

در خصوص کاهش میزان آب بر روی آوارکان عفرینی نیز اظهار داشت: یونیسف که از پناهندگان منطقه حمایت کرده و آب آشامیدنی را برای ساکنان کمپ‌های شهبا تأمین می‌کرد، اکنون دست از وظایف و مسئولیتهای خود برداشته و اعلام کرده است که نمی‌تواند آب اشامیدنی پناهندگان را تامین کند. همزمان دولت ترک آب ایستگاه علوک را بر ساکنان حسکه قطع کرده است. هر چند ما دولت ترک را می‌شناسیم اما یونیسف سازمانی بشردوست است که نباید دست به چنین افدماتی بزند.

گلستاتی اتی عضو کمیته مرکزی حزب دمکراتیک کورد در سوریه در خاتمه سخنان خود تایید کرد که نباید سازمانهای بشر دوست تحت تاثیر سیاستهایی قرار بگیرند که دشمنی با خلق‌های منطقه را در دستور کار قرار داده‌اند و در خاتمه ابراز امیدواری کرد که این سازمان به شیوه‌ای درست و اصولی بتواند آب آشامیدنی برای پناهندگان را تامین کند.