شیوخ عرب اظهارات نصر الحریری را محکوم کردند

شیوخ قبایل عرب اظهارات اخیر نصر الحریری را محکوم کرده و خاطرنشان ساختند که ائتلاف چتر اصلی تبهکارانی است که از سوی دولت ترک مورد حمایت قرار گرفته و از عفرین و سریکانی گرفته تا گری سپی را اشغال کرده‌اند.

نصر الحریری ریاست ائتلاف سوریه هفته گذشته از دولت ترک درخواست کرده بود که مناطق شمال-شرق سوریه و خصوصا منبج را اشغال کند. در همین رابطه روسا وشیوخ عرب نسبت به این سخنان حریری واکنش نشان دادند.

شیخ راغب الفارس که از شیوخ قبیله الزبیدی است در این رابطه با خبرگزاری هاوار گفتگو کرده و اظهار داشت: سیاستهای ائتلاف سوری که بر خواسته‌های دولت ترک متکی است، اظهارات جدیدی نیستند. ائتلاف سوری چتر اصلی تبهکارانی است که از سوی دولت ترک مورد حمایت قرار گرفته و از عفرین و سریکانی گرفته تا گری‌سپی را اشغال کرده‌اند.

الفارس در بخش دیگری از سخنان خود اظهار داشت که آنها با چنین اظهاراتی تلاش می‌کنند تا دمگرافی منطقه را تغییر داده و ساکنان اصلی این منطقه را کوچانیده و از منطقه خارج کنند. نصر الحریری که در اظهارات خود از دولت ترک درخواست نموده بود که دولت اشغالگر ترک مناطق دیگر شمال-شرق سوریه را تصرف کند، به طور کامل از مدار میهن دوستی خارج شده و تنها نماینده خواسته‌های خود و نه ساکنان منطقه است.

الفارس در بخش دیگری از گفتگوی خود با هاوار اظهار داشت که در زمان دیدار بایدن و اردوغان ائتلاف سوری به تبهکاران خود دستور داد که بیمارستان عفرین را توپباران کنند. غیر از غیرنظامیان و بیماران کس دیگری در این بیمارستان حضور نداشت. هدف آنان از این کار این بود که نیروهای سوریه دمکراتیک را به دست داشتن در چنین اقدامی متهم کنند و با این کار آنان را سیاه‌نمایی کنند. اما نتیجه عکس از آن عاید شد. خلق حامی نیروهای سوریه دمکراتیک بوده و همه اطلاع دارند که نیروهای سوریه دمکراتیک علیه نیروهای تروریستی اقدام کرده و هیچگاه غیر نظامیان را هدف قرار نمی‌دهد.

الفارس در بخش دیگری از سخنان خود تایید نمود که ائتلاف سوری در عرصه بین‌المللی با شکست مواجه شده و نمی‌داند که چگونه خود را از شکست نجات دهد، به نیرویی تبهکار تبدیل شده و از آغاز رویدادهای سوریه تلاش کرده است تا برنامه‌های دولت ترک را اجرا کند. الفارس خاطرنشان ساخت که هدف اصلی آنها اینست که با تمامی راهکارهای امنیتی، ثبات در منطقه را از میان بردارند و جنگهای طائفی، نژادی و مذهبی را در منطقه شعله‌ور کنند، اما درک خلق‌های منطقه و اتحاد انها تمام طرح‌های ائتلاف سوری و ترکیه را بر هم می‌زند.

الفارس در بخش دیگری از سخنان خود اظهار داشت که نیروهای ائتلاف به منظور دریافت پول، برای آنکه بتوان خود را از درون تقویت کند، از دولت ترک می‌خواهد که مناطق دیگری از سوری را اشغال کند، اما اکنون خلق سوریه به خوبی ائتلاف سوری را شناخته است. شیخ راغب الفارس در خاتمه سخنان خود اظهار داشت که: این نیروهای سوریه دمکراتیک هستند که می‌‌خواهند که خلق سوریه در ثبات و آرامی باشند. نیروهای سوریه دمکراتیک نیز از جمله جوانان شمال-شرق سوریه و ساکنان منطقه هستند.

ائتلاف سوری از سوی دولت ترک به منظور اشغالگری مورد استفاده قرار می‌گیرد

محمد عارف الحمدون سخنگوی رسمی قبیله الشعبانی و عشایر دیگر سوریه و عراق نیز در خصوص اظهارت الحریری اظهار داشت که: دیگر ائتلاف سوری به کارمند رسمی اردوغان که پدر معنوی داعش است تبدیل شده است. این ائتلاف تنها نمایندگی خود را بر عهده داشته و نمایندگی اعراب را بر عهده ندارد. این ائتلاف واجد هیچ یک از خصایص اخلاقی و ارزش‌های انسانی نیست. زیرا تقدیر خود را به برنامه‌های یک دولت خارجی گره زده است.

الحمدون در بخش دیگری از سخنان خود اظهار داشت که خودمدیریتی شمال-شرق سوریه، تمام ملت‌های سوریه را در آغوش گرفته و تمامی طبقات و اقشار منطقه از نیروهای سوریه دمکراتیک حمایت و پشتیبانی می‌کنند. الحمدون در خاتمه گفتگوی خود با خبرگزاری هاوار از مصر، کشورهای عربی و سازمان ملل متحد درخواست نمود که مانع از توسعه طلبی‌های اردوغان شوند.

منبع: ANHA