تصاویر ویدیویی حملات رژیم اشغالگر ترک به مناطق غیرنظامی

رژیم اشغالگر ترک مناطق مسکونی و مزارع عین عیسی، تل تمر و منبج واقع در شمال -شرق سوریه را آماج حملات سنگین توپخانه‌ای قرار داده است.

حملات رژیم اشغالگر ترک به غیرنظامیان در تل تمر، عین عیسی و منبج ادامه دارند.

رژیم اشغالگر ترک روز ٢۵ مرداد/ ١۶ آگوست روستاهای عین عیسی و منبج را هدف حملات خمپاره و توپباران قرار داده بود. همچنین شورای نظامی تل تمر نیز از سوی پهپادهای تهاجمی رژیم ترک مورد حمله واقع شده بود.

روستاهای ملق، سیدا، دبس، هشان و خالدیه و همچنین خط جاده بین‌المللی M4 طی روزهای گذشته هدف حملات پیاپی رژیم استعمارگر ترک قرار دارند.

روستاهای حومه منبج طی هفته‌های گذشته به کرات از سوی رژیم ترکیه هدف حمله واقع شده‌اند.

رژیم استعمارگر و تروریست ترکیه روستاهای سیاده، الجاموسیه، مزرات الدلوان، یاسین العرب، قرت وران، گرهوتوک، البو حیج، اُم أدسه، کاوکلی، البخار، الیالان، توخار، أریمه، هشریه، أم مجلود، دندلیه، مزرات الفوارس، الفازرس را پی در پی هدف حمله هوایی قرار داده است.

رژیم اشغالگر و قاتل ترکیه طی هفته اخیر حداقل ٢١١ بار این مناطق را هدف آتش توپخانه و خمپاره‌باران قرار داده است. این حملات خسارت بسیاری را به منازل، باغات و مزارع روستائیان منطقه وارد کرده است.