تشییع و خاکسپاری پیکر شهید فرهاد شبلی در مراسمی باشکوه

پیکر شهید فرهاد شبلی در مراسمی باشکوه در آرامگاه شهید خبات دیرک به خاک سپرده شد

روز گذشته با شرکت ده‌ها هزار نفر از ساکنان مناطق شمال و شرق سوریه، نمایندگان اداره خودگردان، مجلس سوریه دمکراتیک و نمایندگان احزاب سیاسی و خلق‌های منطقه پیکر شهید فرهاد شبلی در دیرک بخاک تشییع شد.

پس از آنکه پیکر شهید از بیمارستان دیرک خارج گردید از سوی ده‌ها هزار شهروند بسوی آرامگاه شهید خبات دیگر تشییع شد. شرکت کنندگان بی‌وقفه شعارهای "شهید نامرن" و "مرگ بر خائنان و خودفروشان" سردادند.

با رسیدن پیکر شهید به آرامگاه یک دقیقه سکوت اعلام شد. سپس نمایندگان اداره خودگردان، نماینده عشایر منطقه سخنانی اظهار کرد. در ادامه نوری محمود سخنگوی ی.پ.گ در سخنانی اعلام کرد که نیروهای نظامی در آمادگی کامل هستند تا انتقام خون شهید فرهاد را از دشمنان بستانند.

مادر شهید فرهاد در سخنانی گفت که همچون مادر یک شهید تا آخرین نفس به آرمان‌های جانباختگان راه آزادی پایبند است و فرهاد تنها پسر وی نیست بلکه به تمام خلق تعلق دارد.

پیکر شهید فرهاد در میان هلهله مادران و شعارهای شهید نامرن در آرامگاه شهید خبات در شهر دیرک بخاک سپرده شد.