توپباران روستاهای تل تمر و گری سپی از سوی ارتش متجاوز ترکیه

رژیم اشغالگر ترکیه روستاهای تل‌ تمر و گری سپی را هدف حملات توپخانه‌ای قرار داده است.

بنابر گزارش‌ها رژیم اشغالگر ترک ساعت ٧:٣٠ امروز روستای اُم الکیف در تل تمر را آماج حملات توپخانه‌ای قرار داد.

اعلام شد که در این حملات یک نظامی رژیم سوریه به نام عثمان ابراهیم زخمی شده‌ است.

روستاهای دردار و اُم الکیف در تل تمر و روستای تل شنان آسوری‌نشین از سوی توپخانه‌های ارتش ترکیه هدف حمله واقع شده‌اند.

رژیم اشغالگر ترک روستای کور حسن در غرب گری سپی را نیز هدف حملات توپخانه قرار داده است. اعلام شد که این حملات تا ساعت ٨:٣٠ ادامه داشته است.