تظاهرات برای آزادی رهبر خلق کورد عبدالله اوجلان در عین عیسی برگزار شد

خلق عین عیسی از طریق تظاهرات در خواست کردند تا مبارزه و مقاومت برای شکستن انزوای حاکم بر رهبر خلق کورد عبدالله اوجلان و دستیابی به آزادی جسمانی وی، شدت یابد، همچنین آخرین تصمیم دولت ترکیه را مبنی بر ممنوعیت دیدار را، رد کردند.

امروز، صدها نفر در شهرک عین عیسی و محاجرین کانتون گری‌سپی  تظاهرات بزرگی را برگزار کردند، برای محکوم کردن تصمیم دولت ترکیه را مبنی بر ممنوعیت دیدار با رهبر خلق کورد عبدالله اوجلان به مدت ۶ ماه دیگر، این در حالی است که مدت ۲ سال مانع این است که خانواده و وکلا به دیدار وی بروند.

این  تظاهرات مقابل مسجد بزرگ شهرک آغاز شد، شرکت کنندگان عکس رهبر خلق کورد عبدالله اوجلان و پرچم کنگره استار را برافراشتند‌، و شعارهای مانند: “بێ سەرۆک ژیان نابی” و “نابود باد اردوغان، زندە باد رهبر اوجلان” را سر دادند.

پس از رسیدن به چهارراه شهید جودی،  تظاهرات به ایستادن اعتراضی تغیر پیدا کرد، سپس عضو کنگره استار، هدله حاجی مسلم، به این اشاره کرد که: “حکومت فاشیستی ترکیه دو سال است انزوای شدیدی را بر رهبر عبدالله اوجلان تحمیل می‌کند، به نیت خورد کردن اراده و هدف وی که خلق‌های آزاد به آن ایمان دارند

تا به آزادی و عدالت و دمکراسی، دست یابند، خلق‌ها در اندیشه‌ی وی رهایی از سیاست انکار و ستم را می‌بینند”.

سپس هدله از سکوت نیروهای بین‌المللی و سازمان‌های مرتبط، که در قبال کارهای ناانسانی علیه رهبر خلق کورد عبدالله اوجلان و رفقایش که زندان‌های دولت اشغال‌گر ترکیه، انقاد کرد.

در پایان سخنانش، وی بر تشدید مبارزه و مقاومت برای شکستن انزوا حاکم بر رهبر خلق کورد عبدالله اوجالان و دستیابی به آزادی جسمانی وی، همچنین با کار گسترده برای برجسته کردن وضعیت زندانیان در ایمرالی و دیگر زندان‌های ترکیه تاکید کرد.