یگانهای مدافع زنان: شهادت هلا سریکانی در حین انجام وظیفه

فرماندهی کل یگان های مدافع زنان (YPJ) در بیانیه ای کتبی از شهادت یکی از رزمندگان خود با نام هلا سریکانی (ابیر فیض) خبر داد.

بیانیه به شرح زیر است:

در ابتدا به خانواده هوال ابیر فیض ملقب به هلا سریکانی و به همه مردم میهن دوست خود تسلیت می گوییم. هوال هلا به عنوان یک زن جوان عرب از منطقه سریکانی که هر روز زیر گلوله باران دولت ترکیه قرار دارد به صفوف آزادی پیوست. رفیق هلا با روحیه وحدت خلقها که آزادی جوامع را تضمین می کند، در برابر وظایف خود قرار می گیرد و مدافع آزادی مردمش می شود.

هوال هلا در مدت کوتاهی زندگی انقلابی را می آموزد و با اراده ی رزمندگی خود در بین همرزمانش جایگاه خاصی پیدا می کند. انقلابی که در سرزمین روژآوا آغاز شد بار دیگر مسئولیت های یک خلق دموکراتیک را در شخصیت افرادی مانند هلا منعکس می کند.

تمام ویژگی های ستیزه جویی زن در شخصیت هوال هلا تجسم یافته بود. در مدت کوتاهی هم در زمینه فکری و هم در زمینه نظامی پیشرفت قابل توجهی کرد. او با هوش و ذکاوتی که داشت، در عرصه نظامی همیشه جای خود را در خط مقدم می گرفت. او به عنوان یک زن جوان عرب، تعهدی قوی به آزادی زنان داشت. گرما و شور و شوق جوانی در لحظه لحظه زندگیش حضور داشت. او در زندگی با روحیه مسئولیت پذیری زنان به وظایف انقلابیش پرداخت که می تواند زندگی و آزادی را به ارمغان آورد. او برای چالشها و مشکلات فعلی راه حل های خلاقانه ای داشت. او در تمام وظایف خود تعهد زیادی برای محافظت از مردم خود نشان داد. او با این روحیه والا و مقدس عهد کرد که از کشور و سرزمین و مردم خود در برابر حملات متجاوزانه دولت ترکیه دفاع کند و با این هدف در صفوف ما جای گرفت.

رفیق هلا در 10 دیماه 1401 در حین انجام وظیفه به شهادت رسید. هوال هلا سریکانی با ایستادگی دلیرانه و  با شخصیت پیشروش راه ما را روشن کرده است. ما نیز مانند همرزمان شهید هلا پیرو این اندیشه و اعتقاد شهدای راه آزادی هستیم که هرگز انتقام شهدای خود را بر زمین نخواهیم گذاشت.

تحقق هر آرزوی رفقای شهیدمان، خواست و اراده ی ما را برای زندگی آزاد تقویت می کند. آرمان ما با تعهد به شهداء پیروز خواهد شد.

 

مشخصات شهید:

نام مستعار: هلا سریکانی

نام و نام خانوادگی: ابیر فیض

نام مادر: شمسه

نام پدر: فیض

محل تولد: زرگان

زمان و مکان شهادت: 10/10/1401 منطقە فرات