یک گروه ٢۶ نفره از فعالین انترناسیونالیست بسوی روژاوا حرکت کردند

یک گروه از فعالین انترناسیونال تحت نام "گردان فعالیت بین‌المللی" در پی تهدیدهای ترکیه علیه روژاوا راهی منطقه شده است.

گروهی ٢۶ نفره از فعالین بین‌المللی برای اعلام حمایت از روژاوا بسوی این منطقه در شمال سوریه به راه افتادند.

مارگوت اشمیت، فعال آلمانی طی سخنانی به نمایندگی از این گروه گفت آنها برای پشتیبانی از یک انقلاب دموکراتیك و جنبش آزادی زنان به روژاوا می‌روند.

اشمیت تصریح کرد این اقدام واکنشی به تهدیدهای ترکیه برای حمله به روژاوا بوده است.

این فعال آلمانی گفت قصد دارند مشاهدات خود را برای افکار عمومی جهانی بازگو کنند و تدابیر راهگشای کنفدرالیسم دمکراتیك را به کشورهای خود ببرند.