زخمی شدن ٢ شهروند در حملات ارتش متجاوز ترک به تل‌تمر

در حملات ارتش متجاوز ترکیه به روستاهای تل‌تمر ٢ غیرنظامی زخمی شدند

رژیم متجاوز ترک و مزدورانش روستاهای اُم‌الخیر و سلماسا در جنوب غربی مرکز بخش تل تمر را توپباران کردند.

در نتیجه این حملات یک دختر ١۶ ساله به نام ماجده خدر البیبی و برادر او حاتم خدر البیبی (٢۴ ساله) زخمی شدند.

زخمی‌ها به بیمارستان منتقل شدند.

حملات ترکیه به منازل روستائیان خسارت وارد کرده است.