بازماندگی تحصیلی بیش از یک میلیون و ۷۰۰ هزار کودک در ایران

برپایه‌ی آمار دولتی یک میلیون ۷۳٨ هزار و ۷۵۱ کودک در ایران از تحصیل بازمانده‌اند

بر اساس جدیدترین گزارش وزارت آموزش و پرورش و مرکز پژوهشهای مجلس ایران، هم اکنون یک میلیون ۷۳٨ هزار و ۷۵۱ کودک در ایران از تحصیل بازمانده‌اند.

طبق قوانین ایران مسئولیت بازماندگی از تحصیل کودکان به عهده‌ی خانواده ی آنها می‌باشد و نهادهای آموزشی نظارتی در این زمینه هیچ مسئولیتی به عهده ندارند. بر طبق این قوانین اگر نهادهای نظارتی، کودک بازمانده از تحصیل را پیدا کنند، خانواده‌ی کودک تحت پیگرد قانونی قرار می‌گیرند و به طور نقدی جریمه می‌شوند.

این قوانین در حالیست که علت اصلی بازماندگی از تحصیل کودکان در ایران خانواده نمی‌باشد بلکه به دلایلی همچون فقر، مشکلات معیشتی، نبود امکانات و مکانهای مناسب آموزشی، نبود راهها و وسایل ایاب و ذهاب برای کودکان و .... ازدلایل اصلی بازماندگی از تحصیل کودکان در ایران می‌باشد.

به خصوص در سالهای اخیر با فقیرتر شدن مردم و مشکلات بسیار معیشتی، گرانی وسایل آموزشی، گران شدن بنزین و سرویسهای ایاب و ذهاب و ... بر تعداد بازماندگان از تحصیل افزوده شده و تعداد کودکان کار نیز افزایش چشمگیری داشته است.

تصاویر منتشر شده در رسانه‌های جمعی، دو کودک دانش‌آموز اهل روستای ابراهیم آباد بخش شهر معمولان استان لرستان را نشان می‌دهد که برای رفتن به مدرسه مجبور هر روز با سوار شدن بر کابین دست‌ساز که هیچگونه اصول ایمنی در آن دیده نمی‌شود به مدرسه رفته و از همین راه به خانه برگردند.

شایان ذکر است که محرومیت از امکانات حداقلی عمومی در مناطق روستایی از جمله دور بودن یا عدم راه دسترسی مناسب به مدرسه، ضمن اینکه تهدیدی جانی برای آنان محسوب شده، ادامه تحصیل را برای دانش آموزان روستایی دشوار و اغلب موجب بازماندن آنان از تحصیل می‌شود.