روشنفکران خطاب به مکرون: شما چشم انتظار مرگ چند کودکید؟

روشنفکران و سندیکاهای فرانسه بی‌توجهی دولتهای غربی را  در مقابل حملات اشغالگرانه‌ی دولت ترک علیه خلق روژاوای کوردستان مورد انتقاد قرار داده و نامه‌ای برای امانوئل مکرون رئیس جمهوری فرانسه نوشتند.

   این کمپین از طرف کریستیان کارییر رئیس پیشین اتحادیه‌ی سندیکاهای پاریس آغاز شد و چندین شخصیت برجسته نیز از آن پشتیبانی کردند.

   تاکنون دهها هزار تن از کمپین پشتیبانی کرده‌اند. این کمپین در چهارچوب فعالیتهایشان نامه‌ای به امانوئل مکرون رئیس جمهوری فرانسه نوشته و یکی از کسانی که این نامه را امضا کرده‌اند رولاند دوماسی وزیر اسبق خارجه‌ی فرانسه است که حقوقدان است و ریاست دهها سندیکا را در فرانسه به عهده داشته است.

​​​​​​​   نامه به افکار عمومی ارائه شده و از همه خواسته شده هر کس که مایل است آنرا امضا کند.

​​​​​​​   در این نامه خواسته شده برای پشتیبانی خلق کورد که اکنون هدف حملات دولت ترکیه قرار گرفته است، همگان هر چه سریعتر دست به کار و فعالیت بزنند.

​​​​​​​   در این نامه از رئیس جمهور فرانسه پرسیده شده است، "مکرون که نماینده‌ی کشور فرانسه است، برای نشان دادن نارضایتی خود به دولت ترکیه، چند کودک دیگر باید کشته شوند؟"

​​​​​​​   همچنین پیمان مونیخ (سال ۱۹۳٨) را یادآوری کرده که طی آن به نازیهای آلمان اجازه‌ی اشغال کشور چک داده شد.

​​​​​​​   در ادامه‌ی نامه اشاره شده است، "همپیمانان هیتلر برای حمایت از نازیها در سال ۱۹۳٨ در شهر مونیخ توافقی را امضا کردند که طی آن بخشی از خاک جمهوری چک به رژیم هیتلر داده شد و این اقدام به پیمان شرم در مونیخ ملقب شد که در نتیجه‌ی آن دهها میلیون تن از اروپاییها جان خود را از دست دادند."

​​​​​​​   در نامه همچنین تاکید شده است که "سکوت و عقب‌نشینیهای آن دوران اکنون با سکوت در مقابل اعمال رژیم اردوغان تکرار می‌شوند" و از رئیس جمهور فرانسه خواسته شده برای حمایت از خلق کورد در مقابل تهاجم دولت ترکیه از تمام توان خود استفاده کند.

​​​​​​​   همچنین آتش بس میان آمریکا و دولت ترکیه را به پیمان مونیخ تشبیه کرده که به نفع اردوغان است.