مسلمانان کرد لازم است که در مقابل استعمارگری به پا خیزند

​​​​​​​جهان ارن از اعضای کمیته‌ی خلقها و ادیان ک.ج.ک: مسلمانان کرد لازم است که در مقابل استعمارگری ترک، با اندیشه‌‌، کردا و اعمال خود به پا خیزند

جهان ارن از اعضای کمیته‌ی خلقها و ادیان ک.ج.ک ملا عبدالله تموقی را به عنوان مثال بارزی از این موضعگیری نام برده و اظهار داشت: یک کرد مسلمان باید بر مبنای معیارهای اسلامی عمل نماید و علیه استعمارگری ترکها بپاخیزد. بدین منظور، خارج از این چارچوب، هر گفته‌‌ای خدعه و فریب خلق است. ارن در ارتباط با عالم اسلامی و میهن دوست کرد، ملا عبدالله تیموقی (ملا عبدالرحمان توفیق) که در ۳۰ مارس سال ۱۹۹۲ در سوریه در گذشت، با خبرگزاری فرات نیوز به گفتوگو پرداخت.

 

ارن در این گفتوگو اظهار داشت که  اسلام کردهای مسلمان، یک اسلام فرهنگی بوده و بعد از آنکه کردها با ترکان ارتباط یافتند، اما پس از همسایگی با ترکهای مهاجر، عثمانی‌ها اسلام را با گمراهی عجین کرده و از ١٨٠٠ به این سو اسلام در میان کردها را در دو مسیر قرار داد.

 

نخست: اسلام فاسد که از ارزشهای خلق گسیخته و از عادات اسلامی، از وجدان و معیارهای آن گسیخت. به اسلام برده و مزدور و خائن بدل شد.

 

دوم: خط میهن‌دوستی که می‌‌توان آن را تا اندازه‌‌ای در نزد شیخ عبیدالله نهری، مدت زمانی نیز در نزد شیخ محمود، شیخ احمد بارزانی یافت که متعاقبا در نزد شیخ سعید پیران به بالاترین مرحله دست می‌‌یابد.

 

خط اسلام میهن‌دوست در میان کردها

می‌‌توان ملا عبدالله تیموقی را در بالاترین سطح این خط از اسلام در میان کردها قرار داد. خط اسلامی میهن‌دوستانه‌ی کرد خط حجره‌‌ها و مدارس دینی است. این خط در حجره‌‌های دینی ایجاد، گسترش یافته و خدمات بسیار گرانبهایی را به زبان و ادبیات کرد انجام داد. احمد خانی که امروز مورد تجلیل همگان است، برامده از این سنت فکری است. ملای جزیری نیز در این سنت فکری جای می‌‌گیرد. قاضی محمد که پیشاهنگی جمهوری کردستان را برعهده دارد نیز در درون این سنت فکری و میهن دوستانه از اسلام حرکت می‌‌نماید. از همین رو، در نزد کردها این سنت فکری همواره موجودیت خود را حفظ کرده است. با اندکی توجه، می‌توان دریافت که بعد از سال ۱۸۰۰ میلادی، علیه استعمارگری عثمانیان و ترکها، بر اساس مبانی دینی خیزشی مشاهد می گردد. حتی زمانیکه ترکها از اسلام (واقعی) دست کشیدند، کردها از اسلام دست برنداشتند. کردها درصدد برآمدند که عثمانیان دوباره به مسیر راستین اسلام و خط امت، خط محمد رجعت نمایند

 

شخصیت ارجمندی که اوجالان از وی تجلیل نمود

ارن ملا عبدالله تیموقی را در بالاترین جایگاه شخصیت دینی میهن دوست کردستان در قرن بیستم قرار داده و اظهار داشت: او شخصیت ارجمندی بود که با هوشیاری، جستجو برای کشف حقیقت، مبارزه برای میهن دوستی را پیشه کرده بود. رهبری سالهای ۱۹۹۰ درباره‌‌ی او می‌‌گفت: تا جایی که من توجه کرده‌‌ام،  کسی را همچون این پیر میهن دوست نیافته‌‌ام. این شخصیت ارجمند که در کردستان نمایندگی اسلام میهن دوست را برعهده داشت در ۹۰ سالگی خود، حزب کارگران کردستان را شناخته و گفته بود: زمانی که این حزب را شناخته است جوان شده است. ملا عبدالله چنین ویژگی و شخصیاتی داشت.

 

مسئله کودتا برای کسب منفعت و غصب اماکن آیینی

ارن اظهار داشت:  در عصر کمالیستی مساله‌‌ی بستن حجره‌‌ها و زاویه‌‌ها دو نتیجه را به دنبال داشت:

نخست: ترک حجره‌‌ها و زاویه‌‌ها از سوی کردهای علوی

دوم: کردهایِ سنیِ میهن‌دوستی که برامده از سنت حجره و مدارس دینی سنتی کردها بودند را در مساجد جای دهند. مساجد در دوره‌‌ی کمالیستی و اداره دیانت، به مراکز آسیمیلاسیونی بدل شده بودند که از معیارهای اسلامی،  دادپروری، وجدان، دوستی و احترام خالی بودند. بدینگونه در میان کردها اسلام به بدترین وضعیت ممکن تبدیل شد. از این خط میهن‌دوستی چیزی باقی نماند. برعکس، دچار چنین وضعیتی شده‌‌اند که امروز در خدمت آ.ک.پ و استعمارگری ترک قرار دارند.

 

تخریبات کمالیسم و استثمارگری رژیم آ.ک.پ

ارن در ادامه سخنانش افزود: آ.ک.پ دین و ملت‌‌پرستی را به هم آمیخته است، و بر مبنای تخریبات کمالیسم به آموزش دینی به کردها دست می‌‌زند، برای نمونه حزب عدالت و توسعه در کردستان ۴۰ درصد آرا را به خود اختصاص می‌‌دهد، همه ما اطلاع داریم که این آرا را چگونه کسب می‌‌کند. در کردستان حزبی که مساجد و جمخانه‌‌ها را با آتش می‌‌کشد جز آ.ک.پ کسی نیست، با این وجود نیز در کردستان، برخی از کردها تحت عنوان حساسیت دینی مواضعی نزدیک به آ.ک.پ را اتخاذ می‌‌کنند. علت نیز اینست که کودتا بر علیه مدارس دینی شکل گرفت که مؤمنانی همچون ملا عبدالله تموقی از آن‌ها علم کسب کرده بودند.

 

قیام در برابر استعمارگری ترک

 ارن در ادامه سخنانش افزود: در میان کردها مدارس دینی و حجره‌‌ها مرکز آموزش، فرهنگ، علم و هنر بودند. مدارس و حجره‌‌های کردی از چنین اصالتی برخوردارند و در این مدارس صرفا به اموزش علوم دینی دست نمی‌‌زده‌‌اند. با امدن آ.ک.پ در برخی از مناطق، خصوصا در آمد و مناطق اطراف ان، در مردین و سرحد، دخالتهای بیجا و فراوانی در اداره‌‌ی امور مدارس انجام شد. بعد از انکه نقاب فریب و ریاکاری آ.ک.پ برافتاد، این حزب از طریق هداپار[خداپار- یک سازمان مافیایی مشابه حزب الله در میان شیعیان دولتگرا] در صدد تداوم فعالیتهای خود برآمد. اخیرا درتلاشند از طرق هداپار مجددا مدارس و حجره‌‌های دینی کردستان را بازسازی- مدیریت نموده و از این طریق پیوند آن را با دولت ترک برقرار نمایند. ا.ک.پ در اینمدت فشارهای فراوانی را بر خانواده‌‌هایی که نمایندگی طریقتهای کردستان را بر عهده دارند تحمیل کرده است. از این خانواده‌ها می‌‌خواهیم آگاه باشند که اسلام و ترک/ ترکیت یکی نیستند.

 

ارن در ادامه سخنانش افزود: هر آنکه خواهان اسلام و قرآن است، آنکه اسلام واقعی را پیشه می‌‌کند، مشخص است. کردها در مقابله با استعمارگری ترک‌‌ها بپا خواهند خواست، و سربلند خواهند ایستاد. در مقابله با کسانی که اماکن مقدس ما را به آتش می‌‌کشانند، در اسلام غیر از خیزش و قیام هیچ دستور دیگری داده نشده است. در مقابل کسانی که زبان ما را انکار می‌‌کنند، غیر از جهاد فرمان دیگری صادر نشده است. تنها چیزی که در این میان وجود دارد اینست که ملاها، سیدها و دیگر مومنان کرد باید انجام دهند و آن؛ در مقابله با اشغالگری ترک‌‌ها، با اندیشه، گفتار و عمل بپاخاسته و در صورت امکان قیام نمایند. در غیر اینصورت آگاهی بخش خلق خود در مقابل استعمارگری ترک باشند. تمامی این موارد در اسلام واجب و جزو اعمال صالح محسوب می‌‌شود. امروز برای آنکه یک مسلمان کرد بر مبنای اخلاق اسلامی عمل نماید لازم است در مقابله با اشغالگری ترکها به مبارزه دست بزند. غیر از این امر، هر چه که گفته شود خدعه و فریب خلق بیش نخواهد بود.