قطعنامه پایانی کنفرانس 'افکار اوجالان، بدیلی برای حل مسائل سیاسی و اجتماعی' منتشر شد

کنگره‌ی ملی کردستان ک.ن.ک روز شنبه ٢٠ آوریل کنفرانسی در مورد فکر و فلسفه‌ی عبدالله اوجالان در دانشگاه بروکسل برگزار کرد.

کنگره‌ی ملی کردستان نتیجه‌ی نهایی و جمع بندی این کنفرانس را منتشر کرد.

 

قطعنامه کنفرانس فکر و فلسفه‌ی اوجالان بدیلی برای حل مسائل سیاسی و اجتماعی:

"کنگره‌ی ملی کردستان ک.ن.ک در ۲۰ آوریل ۲۰۱۹/ ٣١ فروردین ١٣٩٨ در دانشگاه بروکسل با شعار " در ۲۱مین سال دستگیری، فکر و فلسفه‌ی عبدالله اوجالان، آلترناتیوی برای حل مسائل سیاسی و اجتماعی" کنفرانسی برگزار نمود.

 

این کنفرانس در سه پانل برگزار شد. پانل اول؛ در مورد اتحاد ملی خلق کردستان بود. پانل دوم؛ در مورد ملت دمکراتیک و کنفدرالیزم دمکراتیک  و پانل سوم نیز در مورد علم ژنولوژی بود.

 

سخنرانی و نظرات شرکت کنندگان در هر سه پانل با شیوه‌ی متفاوت بود که در مورد جهان‌بینی و دیدگاه عبدالله اوجالان به بحث پرداختند و سپس شرکت کنندگان در کنفرانس به صورت فعالانه با ارائه‌ی پرسشها و نظرات خود، کنفرانس را غنی‌تر نمودند.

 

در شعار کنفرانس یادآوری شده بود که آقای اوجالان در توطئه‌ای بین‌المللی ربوده شد و اکنون ۲۱ سال است در زندان امرالی در وضعیت دشواری محبوس می‌باشد .اما فکر و فلسفه‌ی او، جهانبینی و دیدگاه و پیشنهادات و آثار او در مورد ملت دمکراتیک امروزه از خاورمیانه تا آمریکای لاتین و آفریقا گسترده شده و به مباحث روز دانشگاهها در اروپا تبدیل شده است. فکر و فلسفه‌ی اوجالان همانند مشعلی شعله‌ور شده است و هر روز تعداد بیشتری در اطراف آن جمع می‌شوند.

 

آقای اوجالان تاکنون دهها کتاب نگاشته است و علی‌رغم شرایط دشوار و اسارت و حتی با نداشتن فرصت مناسب توانسته است ۱۱ کتاب دیگر را نیز بنگارد. در چهارچوب تئوری خود پارادایم متفاوتی در مورد تاسیس سیستم سیاسی و جامعه‌ای آزاد و پیشرفته و مستقل ارائه کرده است. تاکنون نوشته‌های او به ۲٨ زبان مختلف ترجمه شده‌اند و در دهها دانشگاه جهان تعداد زیادی تز و پایاننامه‌ی دکتری در مورد آنها نوشته می‌شود.

 

اکنون دید و پارادایم آقای اوجالان در جغرافیای سیاسی و جامعه‌ی کردستان و خاورمیانه به یک بدنه تبدیل شده است. زندگی‌ای نوین در اطراف فکر و فلسفه‌ی او شکل گرفته است. از طرف دیگر بزرگترین جنبش سیاسی، نظامی و اجتماعی در کردستان بر اساس مدل پارادایم آقای اوجالان تاسیس شده است. این سازمان مانند بازیگری مهم در منطقه‌ی خاورمیانه دارای شعار و دیدگاهی مشخص است.

 

جنبش نوین [آزادیخواهی] کردستان که بر اساس پارادایم آقای اوجالان ریشه دوانده است، نیاز به مطالعه‌ی جدی و بحث و بررسی بسیار دارد. قبل از سایرین باید کردستانیان خود آن را مورد مطالعه و بحث و بررسی قرار دهند. به خصوص چون تاثیر این پارادایم و جهان‌بینی روز بر روز بیشر بر جامعه‌ی کردستان آشکار می‌شود.

 

نتیجه‌ی هر سه پانل پس از بحث و گفتگوی جدی به صورت زیر منتشر شد:

۱-کردستان در دوراهی تاریخی و جنجالی به سر می‌برد. خلق کردستان در سایه‌ی فکر و فلسفه‌ی آقای اوجالان از راه ایجاد اتحاد ملی داخلی و در همصدایی کنگره‌ی ملی کردستان می‌تواند دستاوردهای خود را محافظت کند.

 

۲-برای ایجاد اتحاد ملی باید از دین و عقیده گرفته تا در زمینه‌ی تاریخ و فلسفه و زمینه‌های دیگر زندگی خود را پیشرفت داده و به پیش رود. خلق کردستان خود و کشور خود را از دست ذوب و پاکسازی اشغالگران نجات دهد و در چهارچوب دیدگاه "جامعه‌ی آزاد" خود را از نو هوشیار و آگاه کند.

 

۳-در مسئله‌ی اتحاد ملی یکی از نکات اصلی پرنسیب دفاع مشروع خلق و کشور است. در منطقه‌ای مانند خاورمیانه و در این دوران که حمله‌ی مدرنیته‌ی سرمایه‌داری نیروهای اشغالگر به خلق‌ها ادامه دارد، دفاع مشروع برای ایجاد و ضمانت یک زندگی آزاد لازم و ضروری است.

 

۴-مدرنیته‌ی سرمایه‌داری و سازمانهای مرتجعش، برای نمونه مانند دولت -ملت، در بحرانهای بزرگ و جدی گرفتار شده‌اند. برای آنکه مانع این بحرانها شوند به فشارهای بیشتر و آزار خلق‌ها متوصل می‌شوند. از راه جنگ و حمله می‌خواهند فروپاشی و نابودی خود را عقب بیندازند. سیستمهای مناطق خاورمیانه قدرت و زندگی خود را بر اساس ایجاد اختلاف اتنیکی و دینی و مذهبی بنیاد می‌نهند. طیف‌های مختلف را علیه هم می‌شورانند. با نژادپرستی، آیین‌پرستی و اختلافات مذهبی تلاش می‌کنند تا صلح و آرامش را در منطقه از بین ببرند. در مقابل جهانبینی و پارادایم ملت دمکراتیک و کنفدرالیسم دمکراتیک [طرح شده از سوی] آقای اوجالان برای خاورمیانه آشتی، صلح، آزادی و زندگیی مشترک را برای همگان تضمین می‌کند. این پارادایم با تجربه‌ی روژاوا/ شمال و شرق سوریه به نظمی تبدیل شده است که برای همه‌ی خلق‌های آزادیخواه سبب امید و الهام شده است.

 

۵-آقای اوجالان فکر و فلسفه‌ی خود را بر اساس فکر و فلسفه‌ی آزادی زنان بنیان نهاده و نشان می‌دهد تا زنان آزاد نشوند جامعه نیز آزاد نخواهد شد. در این راستا در همه‌ی زمینه‌های زندگی خودسازماندهی زنان، سبب می‌شود تا جامعه نیز به خط  صحیح خویش که همان حیات طبیعی و سیاسی است بازگردد.

 

۶-علم نوین زندگی ژنولوژی هم‌زمان درون مایه‌ی جامعه‌ی آزاد و طبیعی و سیاسی است. ارتقای این علم که بخش مهمی از دیدگاه و جهان‌بینی آقای اوجالان است، هم زمان به سنبل زندگی نو و آزاد و دمکراتیک تبدیل می‌شود.

 

۷-در این کنفرانس آزادی فیزیکی آقای اوجالان جایگاه ویژه‌ای را به خود اختصاص داد. شرکت‌کنندگان در کنفرانس به صورت مشترک براین باورند که شخصیتی همانند آقای اوجالان به دلیل فکر و فلسفه‌ی منحصر به فردش به امیدی برای خلق‌ها تبدیل شده است و نباید در اسارت بماند.

 

۸-برای آنکه از لحاظ فیزیکی نیز پیام آقای اوجالان به همه‌ی جهان برسد، شرکت کنندگان در کنفرانس بر این باورند که باید مقاومت اعتصاب غذا گسترده‌تر شود و همچنین پیام "ما باید حصر را پایان دهیم، فاشیسم را نابود کنیم و کردستان را آزاد کنیم" را به پیروزی برسانیم.

 

۹-برای پایان دادن به حصر اوجالان فعالین با پیشگامی لیلا گوون دست به اعتصاب غذا زده‌اند و اکنون تعداد اعتصاب کنندگان بیشتر از ۷ هزار تن هستند. شرکت‌ کنندگان در کنفرانس به همه‌ی اعتصاب کنندگان درود و سلام می‌فرستند و تاکید می‌نمایند تا پایان از درخواستهای آنها حمایت می‌کنند. اوجالان با فکر و فلسفه‌ی خود و با زندگی خود برای آزادی خلق کردستان و انسانیت مبارزه کرده است و به مبارزات خود ادامه می‌دهد. به همین دلیل تلاش و مبارزه برای آزادی اوجالان برای ما معیاری اساسی می‌باشد. شرکت کنندگان در این کنفرانس بر این اساس از خلق خود می‌خواهند تا برای پایان دادن به حصر و آزادی آقای اوجالان بیشتر و نیرومندتر به مبارزه بپردازند.

 

۱۰-شرکت کنندگان در کنفرانس از نیروهای دمکراتیک جهان و دمکراسی‌خواهان می‌خواهند تا برای پایان دادن به حصر ناروای اوجالان صدای خود را بلند کنند و پشتیبان خلق کرد باشند.

 

۱۱-در مباحث انجام شده طی این کنفرانس مشخص شد که در خاورمیانه راه صلح و آشتی بر اساس پروژه‌ی آقای اوجالان و پارادایم ملت دمکراتیک می‌باشد. همه‌ی جامعه، خلق و افراد در اطراف این فکر و فلسفه می‌توانند از خود محافظت نموده فرهنگ و هویت خود را به پیش برند و بر این اساس همزیستی آزاد را بنیاد نهند.

 

١٢-این کنفرانس مشخص نمود که برای خلقمان مایه‌ی افتخار است که قیام و تولد پارادایم آلترناتیو که در مورد یک زندگی دمکراتیک و برابر و آزاد است و در اختیار همه‌ی بشریت قرار گرفته است، در کردستان پدید آمده است. همین سبب می‌شود تا ما بیشتر از همگان بر اساس ملت دمکراتیک خود را پرورش و آموزش دهیم.

 

۱۳-شرکت کنندگان در این کنفرانس ضروری می‌دانند که چنین کنفرانس‌هایی ادامه یابند و از مدیران کنگره‌ی ملی کردستان ک.ن.ک می‌خواهند که در مکان و زمانی دیگر این چنین کنفرانسهایی را باز هم برگزار نمایند.