کنفرانس روژاوا در پارلمان اروپا؛ باید پ.ک.ک از لیست ترور خارج گردد

در رابطه با حمله اشغالگرانه به روژاوا کنفرانس دو روزه‌ای در پارلمان اروپا برگزار شد. گالبرایت دیپلمات پیشین آمریکا در سخنانی گفت:"لازم است دیگر به عنوان یک سازمان تروریستی با پ.ک.ک تعامل نکنیم."

آخرین پانل نشست پارلمان اروپا در کنفرانس روژاوا به موضوع "مسئولیت‌های دولت ترکیه" اختصاص یافته بود.

الفونسی: ترکیه وارد مرحله‌ی دیکتاتوری شده است

فرانسیس آلفونسی پارلمانتار حزب سبزها که برگزار کننده این پانل بود در سخنانی گفت:"تاکنون از مسئله کوردها چشم‌پوشی شده است. باید اروپا درک کند که ترکیه وارد مرحله‌ای دیکتاتوری شده است. اردوغان در داخل و خارج تحت فشار قرار گرفته است. ما امروز صفحه‌ای را رقم می‌زنیم اما تا آزادی کوردها صفحه‌های بسیاری رقم خواهند خورد."

پیتر او. گالبرایت دیپلمات سابق و مستشار سیاسی هم در سخنانی گفت:"من نیز معتقدم که در مرزهای اردوغان تروریسم وجود دارد. از مناطق کوردها هیچ حمله‌ای بسوی ترکیه صورت نگرفته است. ما باید بپذیریم که تروریست‌های زیادی از این مرزها عبور کردند. آنها وارد خاک سوریه شدند و علیه کوردها جنگیدند. همه آنان از ترکیه آمدند.

گالبرایت با بیان این عبارت که 'کوردها هیچ دوستی بجز کوهها ندارند' خاطرنشان کرد که دوستان کوردها بسیار زیادند. گالبرایت افزود:" لازم است دیگر به عنوان یک سازمان تروریستی با پ.ک.ک تعامل نکنیم. پ.ک.ک یک سرهلدان (قیام) است. اگر پ.ک.ک عملیات خویش را در ترکیه متوقف کرده و مذاکرات صلح را در ترکیه آغاز کند احتمالا از لیست ترور خارج خواهد شد."

درار: اردوغان همکار داعش است

ریاض درار رئیس مشترک مجلس سوریه دمکراتیک در مورد پروژه خودمدیریتی دمکراتیک شمال و شرق سوریه در اظهار کرد:"این پروژه به عنوان برادری و به عنوان اتحاد شکل گرفته است. کوردها پرچم [مقاومت] را بدست گرفته و مناطق تحت اشغال داعش را رها کردند. اما ترکیه خیانت کرد. اردوغان به داعش کمک کرد. اردوغان می‌خواهد خارمیانه را به دوران حاکمیت عثمانی‌ها برگرداند. رژیم سوریه باید گفتگو با ما را بپذیرد. باید رژیم سوریه برای کشوری دمکراتیک راه مذاکره با ما را پیش گیرد. ما سیستم مرکزی دمکراتیک با مناطق خودگردان می‌خواهیم. سازمانهای بین‌الملل باید از اداره خودمدیریتی حمایت کنند و با کمک به مرحله دمکراتیزاسیون به مسئولیت‌های خویش عمل کنند. رفتار ما در قبال سوریه آزادیخواهانه و صلح‌جویانه است."

پاکسازی نژادی در عفرین صورت گرفت

شیراز حمو رئیس مشترک مجلس عفرین در رابطه با سیستم اداری عفرین قبل از حملات اشغالگرانه ژانویه ٢٠١٨ رژیم ترکیه و تبهکارانش به این منطقه گفت:"این خودمدیریتی رئیس جمهور ترکیه را ناراحت کرد. ترکیه به تخریب عفرین دست زد و در مقابل چشم جهانیان به چنین کاری پرداخت. نیروهایی که در عفرین به قتل رسیدند همان نیروهایی بودند که مقابل داعش جنگیده بودند و جامعه بین‌المللی هم آنان را مورد تقدیر قرار داده بود."

حمو در ادامه با یادآوری پاکسازی نژادی در عفرین از سوی دولت ترک آمار ربودن شهروندان، اعدام، شکنجه، کوچاندن اجباری و تاراج در این منطقه را اعلام کرد. حمو گفت که در مقابل دیکتاتوری مقاومتی به انجام رسید و باید از این مقاومت حمایت به عمل آید.

جاناتان سپیر روزنامه‌نگار در سخنانی به روابط سیاسی روسیه و ترکیه در قبال شمال- شرق سوریه/ روژاوا را مورد ارزیابی قرار داده و گفت:"وقتی به موضع روسیه نگاه کنیم، حمایت از رژیم با ایجاد مناطق گسترده و در راستای کسب منافع آنان است. ترکیه به خاطر منافع خود با روسها رابطه برقرار کرده است. روسیه به بخشی از بازیگران دیگر و کوردها پاسخ می‌دهد. اردوغان با سیاست‌های خود از غرب فاصله گرفته و روسیه نیز در همین چهارچوب ترکیه را بکار می‌گیرد."

در ادامه کنفرانس الهام احمد رئیس کمیته مدیریتی مجلس سوریه دمکراتیک سخنانی ایراد کرد.